Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Mobilni laboratorij: Mobilni kemijski laboratorij

NAMEN

Mobilni kemijski laboratorij je namenjen identifikaciji kemičnih bojnih strupov toksičnih industrijskih kemikalij in nekaterih toksinov.

DELOVANJE

Vzorec preko posebnih vrat vstopa v digestorij s podtlakom, kjer poteka priprava za analizo. Laboratorij je samozadosten z lastnim virom napajanja in z možnostjo priklopa na električno omrežje, z vgrajeno merilno opremo (plinski kromatograf sklopljen z masnim spektrometrom, reminčni desorber,.. ), računalniki in programsko opreme. Sistem omogoča obdelavo podatkov, oblikovanje poročil in posredovanje podatkov v telekomunikacijska omrežja.

PROIZVAJALEC

Em.tronic, Slovenija
Mobilni kemijski laboratorij  je zabojnik z lastnim  s hidravlični sistem za dvig in spust zabojnika in  je prostorsko razdeljen na tri dele:
- strojnica
- tuširnica
- laboratorij z opremo za meritve