Mobilni laboratorij: Mobilni biološki laboratorij

NAMEN

Mobilni biološki laboratorij je oblikovan, izdelan in opremljen tako, da omogoča identifikacijo bioloških agensov v okolju tretje varnostne stopnje (BSL3).

DELOVANJE

V mobilni biološki laboratorij je samozadosten z lastnim virom električne energije in z možnostjo priklopa na električno omrežje, vgrajeno ima veliko merilne, računalniške za posredno in neposredno dokazovanje mikroorganizmov in programske opreme. S tem je omogočena obdelava podatkov, oblikovanje poročil in posredovanje podatkov v telekomunikacijska omrežja.

PROIZVAJALEC

Em.tronic, Slovenija
Mobilni biološki laboratorij je  je zabojnik z lastnim z hidravlični sistem za dvig in spust zabojnika in je  prostorsko razdeljen na tri dele:
- strojnica
- tuširnica
- laboratorij z izolatorjem in merilnimi inštrumenti