Eksplozivne snovi in eksplozivne polnitve

NAMEN

Eksplozivne snovi so spojine in zmesi, ki pod določenimi zunanjimi vplivi, kot so udar, iskra, trenje itd., zelo hitro razpadejo v druga, stabilnejša agregatna stanja, pri čemer se sprošča kemično vezana energija. 

DELOVANJE

Eksplozivne polnitve (EP) predstavljajo računsko določeno količino eksploziva, ki je potrebna za rušenje določenega elementa in je pravilno oblikovana in postavljena na element.

PROIZVAJALEC

Različni dobavitelji
Eksplozive v glavnem delimo glede na kemično sestavo (na čiste kemične spojine (npr. trotil, pentrit, heksogen) in mehanične zmesi (npr. trotil + heksogen) ter glede na praktično uporabo (potisni ali fugasni - poraba v obliki brezdimnega in dimnega smodnika za polnjenje pehotnega streliva in raket ter amoniti in dinamiti, rušilni ali brizantni - za rušenje različnih materialov, inicialni, ki se uporabljajo se pri izdelavi kapic in vžigalnikov ter pirotehnične zmesi.