Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Obdobje od 2006 do 2011


Slovenska vlada je 7. septembra 2006 sklenila, da na operacijo UNIFIL napoti 12 pripadnikov Slovenske vojske in s tem prispeva k reševanju razmer v Libanonu
Prvi pripadniki Slovenske vojske so se operacije udeležili decembra 2006
Februarja 2007 je v KFOR na Kosovo odšel največji slovenski kontingent s približno 600 vojaki
Jedro kontingenta so sestavljali pripadniki 10. motoriziranega bataljona
Bataljon je takrat prvič prevzel lastno območje odgovornosti in poveljeval pripadnikom tuje vojske, članice zveze Nato
Z vstopom v Zavezništvo je Slovenska vojska med drugim korenito spremenila in posodobila tudi svojo oborožitev
Iz usposabljanja z novo oborožitvijo
Z uvedbo nove avtomatske puške FN F 2000 S je Slovenska vojska spremenila kaliber oborožitve na 5,56 mm
Z dovršeno obliko in optimalno razporeditvijo mas je proizvajalec zagotovil, da orožje uporabnika ne ovira in omogoča udobno prenašanje in uporabo
V letih 2006 in 2007 je Slovenska vojska pridobila tudi nove ostrostrelne puške
Med strelskim usposabljanjem z novo ostrostrelno puško
V letu 2006 je Slovenska vojska v operativno uporabo uvedla lahki puškomitraljez 5,56mm FN MINIMI, ki je v pehotnih oddelkih nadomestil puškomitraljez M-72 7,62 mm

Strelsko usposabljanje s puškomitraljezom 7,62 mm MAG, ki ga pripadniki Slovenske vojske uporabljajo od leta 2006
Slovenski vojaki so pričeli z uporabo protioklepnega orožja SPIKE leta 2009
Protioklepno orožje DND RGW 90 mm je bilo v operativno uporabo uvedeno leta 2008
Lahko kolesno oklepno vozilo (LKOV) 4x4 Hummer je v Slovenski vojski v uporabi že od leta 1999
V operativno uporabo pa je bil LKOV 4x4 Hummer uveden leta 2006
Srednje kolesno oklepno vozilo (SKOV) 8×8 Svarun je modularno oklepno vozilo, ki je za Slovensko vojsko izdelano v štirih izvedenkah
Oklepni transporter, poveljniško vozilo, pehotno bojno vozilo in samovozni minomet 120 mm
Prvih 13 vozil je Slovenska vojska prevzela 3. julija 2009
Ob predstavitvi Svarunov leta 2009
VNL Triglav 11 je v Slovenijo priplul jeseni 2010
Večnamenska ladja Triglav 11 bo pomembno pripomogla h zaščiti slovenskega akvatorija
Slovenska vojska je februarja 2010 podpisala integracijo v zvezo Nato