Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

1991 to 1995


Prisega slovenskih vojakov v Učnem centru Ig, 2. junij 1991
Z namenom približevanja Slovenske vojske tudi širši javnosti so svečane prisege bile organizirane tudi zunaj vojašnic
Priprave prvega postroja častne čete Slovenske vojske ob razglasitvi neodvisnosti države


Slovenska vojska je usposabljala nabornike med leti 1991 in 2003
Usposabljanje nabornikov , Celje 1994
Utrinek z usposabljanja nabornikov Slovenske vojske v zgodnjih devetdesetih letih
Helikopterji Bell 412 so v Slovenski vojski v uporabi od leta 1992
Posadka helikopterja Bell 412, ki jih je SV nabavila leta 1992, veliko sodeluje v reševanju v slovenskih gorah
Helikopter Bl 412 je namenjen tudi zaščiti in reševanju
Leta 1994 je takratni obrambni minister Janez Janša slovesno odprl Šolo za tuje jezike
Pripadniki Slovenske vojske so prvič sodelovali na mednarodni vaji leta 1995, ko so se udeležili vaje Cooperative Nugget 95 v ZDA
Prvič so v tujini leta 1995 na mednarodni vaji sodelovali tudi slovenski vojaki
Z razvojem Slovenske vojske se je razvijal tudi njen protokolarni del in tako je iz prvotne čete 52. brigade leta 1993 zrasla 106. častna četa