Uniforme

Splošno o uniformah


Uniforme Slovenske vojske se delijo na:

- bojne uniforme,
- službeno uniforme,
- slovesne uniforme,
- uniforme gardne enote in
- uniforme Orkestra Slovenske vojske.


Vojaške osebe nosijo predpisano uniformo, kadar opravljajo vojaško službo. Če tako določi načelnik Generalštaba Slovenske vojske, so vojaške osebe med opravljanjem vojaške službe lahko izjemoma v civilni obleki.

Pripadniki Slovenske vojske nosijo tudi delovna, zaščitna ter športna oblačila in obutev. Delovna, zaščitna ter druga oblačila in obutev nosijo tudi civilne osebe, če je tako določeno v navodilu o uniformah in opremi pripadnikov Slovenske vojske. Nošenje delov različnih uniform ni dovoljeno.


K različnim tipom uniform sodijo različna pokrivala, in sicer:

- kapa (zimska, letna različica)
- baretka (11 barvnih različic)
- čapka za moške (6 različic)
- klobuček za ženske (4 različice)