Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Oznake, insignija


Splošno o vojaških oznakah


Slovenska vojska pozna vrste oznak:
- oznake činov,
- položajne oznake,
- oznake pripadnosti poveljstvom, enotam in zavodom,
- oznake rodov, služb, specialnosti in vojaških šol ter
- pesmi poveljstev, enot in zavodov Slovenske vojske.


Oznaka pripadnosti Slovenski vojski


Oznaka pripadnosti Slovenski vojski je znak Slovenske vojske in hkrati razpoznavni znak pripadnikov Slovenske vojske skladno z določbami mednarodnega vojnega prava.

Z oznako pripadnosti Slovenski vojski se lahko označujejo tudi vozila, plovila ter sedeži poveljstev, enot in zavodov Slovenske vojske.


format PNG
format EPS
format AI (vektorska oblika)
barvne kodeZastava Slovenske vojske

Zastava Slovenske vojske je geometrijsko, likovno in barvno enaka,   kot je državna zastava, brez državnega grba.

Bojne zastave poveljstev in enot Slovenske vojske so po obliki in barvah ter oznaki pripadnosti enake kot je zastava Slovenske vojske. Nad znakom Slovenske vojske je številčna oznaka poveljstva ali enote, pod znakom pa polkrožni napis, ki vsebuje ime poveljstva ali enote.Himna Slovenske vojske

Himna Slovenske vojske je pesem »Naprej zastave slave« pesnika Simona Jenka v glasbeni priredbi skladatelja Davorina Jenka. Izvaja se ob vojaških slovesnostih in sicer za državno himno.

 

Slovesna prisega

"Slovesno prisegam, da bom branil samostojnost, suverenost, svobodo in ozemeljsko celovitost moje domovine, Republike Slovenije ter vestno in odgovorno izvrševal svoje dolžnosti pri njeni obrambi!"Položajne oznake

Položajne oznake označujejo položaj pripadnic in pripadnikov v organizaciji Slovenske vojske. Poznamo položajne oznake delavcev Ministrstva za obrambo, Inšpektorata za obrambo RS, oznake za štabne dolžnosti v Generalštabu Slovenske vojske ter za poveljniške in štabne dolžnosti v poveljstvih in enotah.

Položajne oznake pripadnice in pripadniki nosijo na bojni uniformi na levem naprsnem žepu pod oznako čina, na službenih uniformah pa na desnem naprsnem žepu.

Pripadnik Slovenske vojske lahko nosi samo eno položajno oznako.

Položajno oznako nosi v vojni tudi predsednik republike kot vrhovni poveljnik. Oznaka je oblikovana kot pokončni osmerokotnik z zelenim poljem. Na zgornjem delu je znak SV, na sredi notranjega polja je grb Republike Slovenije, rob obdaja venec stiliziranih lipovih listov zlatorumene barve.

Položajna oznaka načelnika Generalštaba Slovenske vojske, njegovih namestnikov, pomočnikov ter referentov rodov in služb ima na spodnji strani izpisano kratico "GŠSV". Oznaka je oblikovana kot pokončni osmerokotnik z zelenim poljem. Na vrhu je znak SV, spodnja tretjina je obdana z vencem stiliziranih lipovih listov zlatorumene barve. Na sredini oznake so trije pokončni stilizirani meči, na spodnji strani pa ima izpisano kratico GŠSV.


Oznake pripadnosti poveljstvom in enotam Slovenske vojske

Oznake pripadnosti označujejo pripadnost določenemu poveljstvu in/ali enoti, združeni sestavi enot, ki jo določi načelnik Generalštaba Slovenske vojske, samostojni četi ter njej enaki ali višji enoti. Na oznaki pripadnosti so lahko upodobljeni različni simboli, številčne označbe in napisi.

Oznake pripadnosti se nosijo na desnem rokavu uniforme na našitku, ki je oblikovan praviloma v obliki ščita in ni večji kot našitek oznake pripadnosti Slovenski vojski. Oznaka pripadnosti združenim sestavam enot, ki jih določi načelnik Generalštaba Slovenske vojske, se nosi na baretki (kokarde).

Pripadniki Slovenske vojske nosijo oznako pripadnosti na pokrivalih v obliki znaka in na levem rokavu uniforme v obliki našitka.  

Na uniformah se nosijo samo predpisane oznake Slovenske vojske. Znak na pokrivalih je izdelan v različicah:

  • za vojaka znak Slovenske vojske
  • za podčastnike in častnike znak Slovenske vojske, obdan z vencem lipovih listov zlatorumene barve ter
  • za generale znak Slovenske vojske, obdan z vencem lipovih listov zelene barve.

Znak mornariških podčastnikov in častnikov ter admiralov ima na notranjem polju stilizirano sidro, znak letalskih podčastnikov, častnikov in generalov pa stiliziranega orla.

Vsi znaki na kapah bojnih uniform oziroma čeladah so bronaste oziroma patinirane barve.

Našitek na rokavu je v obliki ščita. Polje je temnorjave ali svetlorjave barve in se prilagaja barvi uniforme. Sredi polja je znak Slovenske vojske. Polje je obrobljeno z barvami državne zastave, ki si slede od roba proti sredini polja bela, modra in rdeča.