Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Pomočnik načelnika generalštaba

Brigadir mag. Bojan Pograjc

Brigadir mag. Bojan Pograjc se je rodil 29. septembra 1961 v Ljubljani.

 

Vojaško kariero je začel kot rezervni častnik, poveljnik voda zračne obrambe zaščitne enote Republiškega štaba za teritorialno obrambo. Zaradi sodelovanja v pripravah na slovensko osamosvojitev ima status veterana vojne za Slovenijo.

 

1. januarja 1992 se je zaposlil v Upravi za logistiko Ministrstva za obrambo (MO) kot načelnik Odseka za domačo nabavo. S sodelavci je do leta 1998 postavljal temelje oddaje javnih naročil in projektnega vodenja v obrambnem sistemu. Temu so sledile formacijske dolžnosti v Slovenski vojski (SV) s prekinitvijo, ko je bil leta 2000 nestrankarski državni sekretar MO, pristojen za Nato, obrambno logistiko in SV. V generalštabu (GŠ) je bil častnik, odgovoren za skupino držav v Odseku za bilateralno vojaško sodelovanje (1998–1999) in načelnik Odseka za evroatlantske integracije v Oddelku za mednarodno vojaško sodelovanje (1999–2000), načelnik Oddelka za logistiko (2000–2001) ter načelnik Oddelka rodov v Sektorju za strateške plane in politiko (2001–2002). Potem ko je bil med letoma 2002 in 2006 razporejen v Center vojaških šol in Poveljniško-štabno šolo Poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje (PDRIU), se je vrnil v GŠ kot pomočnik načelnika GŠ (2006–2007). Po poveljevanju 1. brigadi in Vojašnici Franca Rozmana Staneta (2007–2009) je bil imenovan na formacijsko dolžnost poveljnika PDRIU in Vojaškega objekta Kadetnica (2009–2012) v nazivu generalmajor. Nato je bil od septembra 2012 trinajst mesecev namestnik poveljnika Natove Sile za Kosovo (KFOR). Od oktobra 2013 opravlja dolžnost pomočnika načelnika GŠ v nazivu generalmajor. Med novembrom 2014 in januarjem 2017 je bil hkrati tudi načelnik Združenega sektorja za strateško planiranje GŠ.

 

V čin brigadirja je bil povišan 12. maja 2006.

 

Pomembnejša brigadirjeva izobraževanja in vojaška usposabljanja obsegajo Šolo za rezervne častnike artilerijsko-raketnih enot zračne obrambe v Šolskem centru zračne obrambe Zadar (Hrvaška), univerzitetni študijski program Politologija – obramboslovje na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, mednarodni tečaj za management obrambnih virov na Inštitutu za management obrambnih virov pri Mornariški podiplomski šoli (Monterey, ZDA), nadaljevalni tečaj za logistične častnike na Univerzi ameriške mornariške pehote (Quantico, Camp Lejeune, ZDA), generalštabno vojaško izobraževanje in usposabljanje na Poveljniško-štabni šoli Slovenske vojske, magistrski študijski program – nacionalna varnostna strategija na Nacionalnem vojnem kolidžu Nacionalne obrambne univerze (Washington, ZDA) ter tečaj za generale, admirale in veleposlanike na Natovem obrambnem kolidžu (Rim, Italija; Bruselj, Belgija).

 

Brigadir je usposobljen kot vojaški gorski reševalec in vojaški gorski vodnik.

 

Brigadir Pograjc je prejel številna domača in tuja priznanja, med njimi red generala Maistra III. stopnje, zlato medaljo generala Maistra, zlato medaljo Slovenske vojske, križ poveljnika z meči reda pro merito melitensi Suverenega malteškega viteškega reda, Legijo za zasluge v stopnji častnika oboroženih sil ZDA in srebrni častni križec za izjemna dejanja Zvezne armade Zvezne republike Nemčije.

 

Z ženo in sinom živi v Ljubljani.