Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Čini in razredi


Čini v Slovenski vojski so:

Poleg njih imamo v Slovenski vojski še nižje in višje vojaške uslužbence. Oznake razredov vojaških uslužbencev v Slovenski vojski so:

Oznake činov in razredov na bojnih uniformah se nosijo na levem naprsnem žepu uniforme. Na službenih uniformah se oznake činov in razredov nosijo na naramkah.

Oznake činov za mornariške podčastnike, častnike in admirale so pritrjene na naramkah oziroma spodnjem delu obeh rokavov bojne, službene ali slavnostne uniforme.

Vojaški čini (tudi mornariški)

Oznaka NATO
oznaka
vojak   OR-1
poddesetnik OR-2
desetnik OR-3
naddesetnik OR-4

Podčastniški čini (tudi mornariški)

Oznaka NATO
oznaka
vodnik OR-5
višji vodnik OR-6
štabni vodnik OR-7
višji štabni vodnik OR-8
praporščak OR-8
višji praporščak OR-9
štabni praporščak OR-9
višji štabni praporščak OR-9

Častniški čini

Oznaka NATO
oznaka
poročnik OF-1
nadporočnik OF-1
stotnik OF-2
major OF-3
podpolkovnik OF-4
polkovnik OF-5
brigadir OF-6

Mornariški
častniški čini

Oznaka NATO
oznaka
poročnik korvete OF-1
poročnik fregate OF-1
poročnik bojne ladje OF-2
kapitan korvete OF-3
kapitan fregate OF-4
kapitan bojne ladje OF-5
kapitan OF-6

Generalski čini

Oznaka NATO
oznaka
generalmajor OF-7
generalpodpolkovnik OF-8
general OF-9

Admiralski čini

Oznaka NATO
oznaka
kontraadmiral OF-7
viceadmiral OF-8
admiral OF-9

Nižji vojaški uslužbenci

Oznaka  

Višji vojaški uslužbenci

Oznaka
I. razred   IX. razred
II. razred   X. razred
III. razred   XI. razred
IV. razred   XII. razred
V. razred   XIII. razred
VI. razred   XIV. razred
VII. razred   XV. razred
VIII. razred