Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Republika Srbija

Vojaški urad za povezave

Osnovno poslanstvo Vojaškega urada za povezave (Military Liaison Office – MLO) v Beogradu je zagotavljanje povezave s srbskimi vojaškimi organi glede praktičnega izvajanja Sporazuma o tranzitu med zvezo Nato in Srbijo, ki je bil podpisan 18. julija 2005. Namen tega sporazuma je izboljšati logistični pretok na območje Natovih operacij na Zahodnem Balkanu in iz njega.

MLO omogoča izvajanje programa Partnerstva za mir med Srbijo in zvezo Nato ter zagotavlja pomoč pri dejavnostih Nata povezanih z javno diplomacijo v regiji. Med naloge MLO sodi tudi podpora skupini za obrambne reforme (Defence Reform Group), ki deluje od februarja 2006. Ta skupina, ki ji predsedujeta Srbija in Nato, je bila ustanovljena z namenom svetovati in pomagati srbskim organom pri izvajanju reforme in modernizacije srbskih oboroženih sil ter izgradnji sodobne, cenovno sprejemljive in demokratično nadzorovane obrambne strukture v Srbiji.

Slovenska vojska (SV) sodeluje v MLO od 13. januarja 2007. Naloge pripadnikov SV v MLO vključujejo usklajevanje in zagotavljanje prostega pretoka blaga ter potnikov pod okriljem Nata preko ozemlja Srbije, sklepanje potrebnih dodatnih sporazumov (podpora države gostiteljice) s srbskimi organi, usklajevanje in povezovanje z Natovimi osebami za stike in organi države gostiteljice, vzdrževanje stalne povezave z ministrstvi Srbije, sodelovanje in usklajevanje z drugimi mednarodnimi organizacijami, omogočanje lažjega prehoda Natovih sil preko državne meje Srbije in zagotavljanje oseb za stike pri vseh vrstah dejavnosti, povezanih s transportom preko ozemlja Srbije.