EUNAVFOR MED Sophia

Operacija je od leta 2015 del celovitega pristopa Evropske unije in mednarodne skupnosti k reševanju problematike tihotapljenja ljudi ter ilegalnih migracij v regiji. Hkrati je del širšega sodelovanja s strateškimi in regionalnimi partnerji pri celovitem obravnavanju strukturnih vzrokov za migracije v državah izvora. Glavni namen operacije je omejevati delovanje tihotapcev z ljudmi v Sredozemlju.

 

Vlada Republike Slovenije je 6. julija in 20. septembra 2015 sprejela sklepa o sodelovanju Republike Slovenije v operaciji, s katerima je Slovenski vojski naložila pripravo za sodelovanje v operaciji EUNAVFOR MED, ki se je s prehodom v drugo fazo preimenovala v Sophio (po somalijski deklici, ki se je rodila na eni izmed ladij v operaciji). Ministrstvo za obrambo je 10. julija in 6. avgusta 2015 izdalo odredbi o oblikovanju slovenskega kontingenta. V enoletnem mandatu je Slovenska vojska oblikovala dva kontingenta za delovanje v šestmesečni rotaciji.

 

Slovenska vojska je od julija 2015 postopno povečevala svojo prisotnost na misiji. V prvem kontingentu sodeluje s tremi pripadniki v poveljniški strukturi operacije, s štirimi pripadniki na poveljniški ladji operacije Cavour, od tega bosta dva v sestavi zmogljivosti Role 2, z večnamensko ladjo Triglav 11 s 37-člansko posadko in s petimi pripadniki, ki podpirajo delovanje ladje iz italijanske baze v Augusti. Ladja, ki je bila napotena 16. oktobra, je najprej dobila mandat, po katerem naj bi v operaciji sodelovala od tri do štiri mesece. Zaradi uspešnega dela posadke ter operativnih potreb mednarodne misije je Vlada RS odobrila podaljšanje njenega delovanja do sredine marca, za kar je pisno zaprosil poveljnik pomorske operacije EUNAVFOR MED. V drugem kontingentu bo delovalo sedem pripadnikov Slovenske vojske.

 

Naloge prvega slovenskega kontingenta so: posadka na večnamenski ladji Triglav 11 skrbi za razpoznavno taktično sliko na območju odgovornosti, nadzira pomorski promet, opravlja kooperativne in nekooperativne preglede sumljivih plovil ter postopke iskanja in reševanja na morju. Deluje na odprtem morju južnega dela osrednjega Sredozemlja in opravlja naloge vkrcanja, preiskav, zasega in preusmeritev ladij, osumljenih trgovine z ljudmi oziroma tihotapljenja migrantov. Ladja s posadko, skladno z nacionalnimi omejitvami, ne izvaja prisilnega vkrcanja.

 

Pripadnika slovenskega kontingenta v zmogljivosti Role 2, ki skrbi predvsem za pripadnike operacije, sta zadolžena za prvo in nujno medicinsko pomoč, sodelujeta pri medicinskih tehničnih posegih in zdravstveni negi ter začetnih postopkih oživljanja, opravljata preventivne zdravstvene naloge, sodelujeta pri zdravstveni vzgoji pripadnikov operacije, usklajujeta in organizirata reševanje poškodovancev ter obolelih in njihovo nadaljnjo evakuacijo.

 

Sporočila