Domov > 

  Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Mednarodno sodelovanje

Temeljna naloga mednarodnega sodelovanja na vojaškem področju je uresničevanje dejavnosti, ki učinkovito in neposredno podpirajo delovanje Republike Slovenije kot partnerice in polnopravne članice Nata in EU.

Z vstopom Republike Slovenije v Severnoatlantsko zavezništvo 29. marca 2004 Slovenska vojska še dejavneje sodeluje pri podpori mednarodnemu miru. Njeno delovanje obsega vključevanje pripadnikov Slovenske vojske v operacije v podporo miru in humanitarne dejavnosti.

Mednarodne operacije in misije s sodelovanjem Slovenske vojske:

Prav tako ima Slovenska vojska v tujini pripadnike na mirnodobnih dolžnostih v vojaških predstavništvih, Natovi poveljniški strukturi in strukturi sil ter v okviru Evropske unije, mednarodnih organizacijah in organih ter večnacionalnih poveljstvih oziroma štabih. Pripadniki Slovenske vojske na mirnodobnih dolžnostih v tujini so pripadniki Mirnodobne strukture Slovenske vojske v tujini, ki zagotavlja nacionalno povezanost in homogenost, poenoteno in uspešno zastopanje interesov Republike Slovenije in Slovenske vojske v tujini ter racionalno in učinkovito  podporo njenim pripadnikom.

Mirnodobna struktura Slovenske vojske v tujini

Poveljnik: brigadir David Humar

Telefon:  00386 1 230 5668

Naslov:  Permanent Mission of the Republic of Slovenia to Nato, Nato HQ-NG  Building, Blvd. Leopold III, 1000 Brussels, Belgium 

Mirnodobno strukturo Slovenske vojske v tujini sestavljajo tri predstavništva Slovenske vojske in nacionalni podporni element. Enotna organizacijska struktura zagotavlja poenoteno in uspešno zastopanje interesov Slovenske vojske v tujini ter z delom v mednarodnih strukturah podpira skupne cilje, medtem ko nacionalni podporni element zagotavlja nacionalno podporo za vse pripadnike Slovenske vojske na mirnodobnih dolžnostih v tujini.

Naloge so:

• zastopanje interesov Republike Slovenije in Slovenske vojske v Vojaškem odboru Nata in EU in njunih delovnih telesih,
• predstavljanje Slovenske vojske in njeno povezovanje z organizacijskimi enotami Nata in EU,
• zagotavljanje vojaških nasvetov veleposlanikoma pri Natu in EU,
• usklajevanje slovenskega prispevka na mednarodnih operacijah in misijah in v silah za hitro posredovanje,
• zagotavljanje nacionalne podpore pripadnikom na mirnodobnih dolžnostih v tujini,
• zagotavljanje podpore skupnim ciljem zavezništev z izvajanjem vojaških dolžnosti v Natu in EU ter drugih mednarodnih organizacijah.

Shema Mirnodobne strukture Slovenske vojske v tujini - MSSVT (PDF)

V tujini delujejo naslednja vojaška predstavništva: