Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Konferenca vojaškega odbora Nata


O Natu

NATO (North Atlantic Treaty Organization - Organizacija Severnoatlantske pogodbe)

Nato je politično vojaško zavezništvo, ki združuje devetindvajset držav Evrope in Severne Amerike, ter trideseto državo v pridružitvenem postopku Republiko severno Makedonijo. Osnovni cilj zavezništva je ohranjati in varovati svobodo in varnost vseh zaveznic s političnimi in vojaškimi sredstvi v skladu s Severnoatlantsko pogodbo in Ustanovno listino Združenih narodov.
Zavezništvo v letošnjem letu praznuje 70 let svojega delovanja in se vse od svojega nastanka, 4. aprila 1949 prizadeva za pravično in trajno miroljubno ureditev zavezništva, ki temelji na skupnih vrednotah: demokraciji, človekovih pravicah, osebni svobodi in vladavini prava. Nato deluje tudi kot pomemben forum za posvetovanja o varnostnih vprašanjih, ki so v skupnem interesu vseh zaveznic ter kot pomemben steber miru in stabilnosti na evro-atlantskem področju.

Vse kar morate vedeti o Natu.

Temeljne naloge Nata so: zagotavljanje varnosti, posvetovanje, odvračanje in obramba, obvladovanje kriznih razmer, partnerstvo.

Naloga Nata od ustanovitve leta 1949 do danes je kolektivna obramba zaveznic, sama organizacija pa se je spreminjala v skladu z interesi in potrebami zaveznic, pa tudi glede na oblike groženj.


Slovenija v Natu

Republika Slovenija je članica zveze NATO od 29. marca 2004. Letos obeležuje 15 let integracije v zavezništvo. S polnopravnim članstvom v zavezništvu je RS pridobila status varne države z nizko stopnjo poslovnega tveganja, priložnost sodelovanja v znanstvenem, tehnološkem in informacijskem okolju najbolj razvitih držav, ekonomsko sodelovanje z najbolj razvitimi državami, tudi na vojaškem področju.

Obveznosti Slovenije, kot članice NATO, so opredeljene z Washingtonskim sporazumom, ki določa, da bodo članice posamično in kolektivno vzdrževale ter razvijale lastne obrambne sile kot temelje za kolektivno obrambo. Članice so dolžne spoštovati skupno sprejeta načela, politiko in postopke za njihovo uresničevanje, med katere sodi spoštovanje načela miroljubnega reševanja morebitnih sosedskih in mednarodnih sporov v skladu z določili Ustanovne listine Združenih narodov.

Več o Sloveniji in Natu.

Slovenija se kot članica NATO aktivno vključuje v dejavnosti Zavezništva in si prizadeva igrati čim bolj vidno vlogo, tokrat v vlogi gostitelja Konference vojaškega odbora zveze Nato v sestavi načelnikov generalštabov.

Vojaški odbor Nata

O Natu

Mednarodni vojaški štab

O Sloveniji

Življenjepisi