Domov > MCC2019 > 

  Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Konferenca vojaškega odbora Nata


Vojaški odbor

Vojaški odbor je Natov najvišji vojaški organ in hkrati najstarejše stalno telo v Natu, takoj za Severnoatlantskim svetom. Oba organa sta bila ustanovljena le nekaj mesecev po ustanovitvi zavezništva, leta 1949. Vojaški odbor je primarni organ, ki zagotavlja vojaški nasvet Severnoatlantskemu svetu in Skupini za jedrsko načrtovanje ter daje usmeritve obema strateškima poveljnikoma (Vrhovnemu poveljniku zavezniških sil za Evropo – SACEUR in Vrhovnemu poveljniku zavezniških sil za transformacijo – SACT).


Vojaška organizacija in struktura

Natovo vojaško organizacijo in strukturo sestavljajo vsi vojaški akterji in formacije, ki so v uporabi in so vključeni v izvajanje političnih odločitev z vojaškimi posledicami.

Ključni elementi, ki sestavljajo Natovo vojaško strukturo so Vojaški odbor z načelniki generalštabov držav članic Nata, njegov izvršni organ – Mednarodni vojaški štab – in vojaška poveljniška struktura (ki je ločena od strukture sil).
Natovo poveljniško strukturo sestavljata Poveljstvo zavezniških sil za operacije in Poveljstvo zavezniških sil za transformacijo, ki jima poveljujeta Vrhovni poveljnik zavezniških sil za Evropo (SACEUR) in Vrhovni poveljnik zavezniških sil za transformacijo (SACT).

Natova struktura sil je sestavljena iz organizacijskih enot, v okviru katerih so združene sile, ki jih države članice dajo na razpolago zavezništvu skupaj z njihovimi pripadajočimi strukturami poveljevanja in kontrole. Te sile so na voljo za uporabo v Natovih operacijah skladno s predhodno določenimi merili pripravljenosti in pravili za napotitev in prenos pooblastil na Natova poveljstva.
 

Vojaški odbor Nata

O Natu

Mednarodni vojaški štab

O Sloveniji

Življenjepisi