Domov > MCC2019 > 

  Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Konferenca vojaškega odbora Nata


O SLOVENSKI VOJSKI

Slovenska vojska predstavlja obrambne sile Republike Slovenije. Vojaško obrambo izvaja samostojno ali v sodelovanju z zavezništvom na podlagi mednarodnih pogodb.

POSLANSTVO

Poslanstvo Slovenske vojske je, da v sodelovanju z zavezniki izvaja vojaško obrambo Republike Slovenije, odvrne vojaško agresijo na Republiko Slovenijo, vzpostavi suverenost na celotnem ozemlju Republike Slovenije ter prispeva k mednarodnemu miru in stabilnosti.

NALOGE

Bistvene naloge: vzdrževanje pripravljenosti za delovanje, aktiviranje in mobiliziranje sil,premestitev na območje delovanja ter defenzivno in ofenzivno delovanje.

Druge naloge: prispevek k mednarodnemu miru, varnosti in stabilnosti, podpora pri zagotavljanju varnosti in blaginje državljanov Slovenije.

Vojaški odbor Nata

O Natu

Mednarodni vojaški štab

O Sloveniji

Življenjepisi

 

 

MEDNARODNO SODELOVANJE

Temeljna naloga mednarodnega sodelovanja na vojaškem področju je uresničevanje dejavnosti, ki učinkovito in neposredno podpirajo delovanje Republike Slovenije kot partnerice in polnopravne članice Nata in EU.
Z vstopom Republike Slovenije v Severnoatlantsko zavezništvo 29. marca 2004 Slovenska vojska še dejavneje sodeluje pri podpori mednarodnemu miru. Njeno delovanje obsega vključevanje pripadnikov Slovenske vojske v operacije v podporo miru in humanitarne dejavnosti.

Mednarodne operacije in misije s sodelovanjem Slovenske vojske: Kosovo, Afganistan, Libanon, Sirija, Bosna in Hercegovina, Makedonija, Srbija, Mali, EU Navfor MED, Irak OIR, Latvija. Danes Slovenska vojska sodeluje na 12 misijah z več kot 340 pripadniki.

Prav tako ima Slovenska vojska v tujini pripadnike na mirnodobnih dolžnostih v vojaških predstavništvih, Natovi poveljniški strukturi in strukturi sil ter v okviru Evropske unije, mednarodnih organizacijah in organih ter večnacionalnih poveljstvih oziroma štabih.

Več o mednarodnem sodelovanju, operacijah in misijah

SESTAVA

Slovensko vojsko sestavljajo pripadniki stalne in rezervne sestave. Stalna sestava so poklicni pripadniki Slovenske vojske, rezervna pa državljani, ki sklenejo pogodbo o službi v rezervni sestavi.

Julija 2019 je bilo v Slovenski vojski zaposlenih 6492 poklicnih pripadnic in pripadnikov in 710 pogodbenih rezervistov.  

Stalna sestava so poklicni pripadniki vojske: vojaki, podčastniki, častniki in vojaški uslužbenci (vojaške osebe) ter civilne osebe. Civilne osebe delajo v vojski, vendar ne opravljajo vojaške službe.

Slovenska vojska ima v svoji aktivni sestavi 16,5 odstotka žensk in prvo načelnico generalštaba v zgodovini zavezništva. 

Več o sestavi SV

STRUKTURA SV

Slovenska vojska je organizirana brez delitve na zvrsti, obsega pa devet rodov: pehoto, oklepne enote, letalstvo, pomorstvo, artilerijo, zračno obrambo, inženirstvo, jedrsko-radiološko-kemično-biološko obrambo in zveze.
Glede na vlogo v bojnem delovanju se sile Slovenske vojske delijo na: sile za bojevanje, sile za bojno podporo, sile za zagotovitev delovanja in sile za podporo poveljevanja.

Več o strukturi SV

Struktura Slovenske vojske (PDF)

O Generalštabu SV

O Centru vojaških šol SV

O poveljstvu sil SV

Zgodovina Slovenske vojske