Domov > MCC2019 > 

  Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Konferenca vojaškega odbora Nata


KONFERENCE VOJAŠKEGA ODBORA NATO

Vojaški odbor zveze Nato organizira trikrat na leto konferenco. Dvakrat na sedežu Nata v Bruslju in enkrat v izbrani državi članici. Konferenca se izvaja v sestavi vseh načelnikov generalštabov pod vodstvom predsedujočega Vojaškemu odboru zveze Nata in ob podpori njegovih dveh strateških poveljnikov. Namen konference je, da omogoči načelnikom in strateškim poveljnikom razpravo in iskanje konsenza o aktualnih temah na obrambno-varnostnem področju, pomembnih za zavezništvo v okviru ohranjanja miru in varnosti.

Vojaški odbor Nata združuje države članice zaradi zagotavljanja strateškega vojaškega nasveta Severnoatlantskemu svetu, najvišjemu političnemu organu zavezništva. Vojaški odbor je odgovoren za prevajanje političnih smernic v  usmeritve in nasvete za delovanje na vojaškem področju, da bi se dosegli cilji zavezništva, in sicer obramba vseh Natovih držav članic.
Vojaški odbor Nata deluje prek visokih nacionalnih predstavnikov držav članic v Natovem poveljstvu v Bruslju.
 
Tokratno konferenco Vojaškega odbora zveze Nato, ki bo potekala v Ljubljani, bo vodil predsedujoči Vojaškemu odboru, general Stuart Peach, ob gostiteljici, načelnici Generalštaba SV, generalmajorki Alenki Ermenc in ob podpori svojih strateških poveljnikov.

Najpomembnejše teme pogovorov konference bodo misije, operativno delovanje, ohranjanje pripravljenosti in odvračalne drže zavezništva ter vzpostavitev koncepta bojevanja v sodobnem varnostnem okolju, ki bo sposobno odgovoriti na sodobne varnostne izzive.

Zgodovina konference Natovega Vojaškega odbora

Vojaški odbor Nata

O Natu

Mednarodni vojaški štab

O Sloveniji

Življenjepisi