Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Poveljnik sil

Brigadir Milan Žurman

Brigadir Milan Žurman se je rodil 6. novembra 1964 v Ljubljani.


Izobraževanje:

•  1980–1983: Gimnazija Ivana Cankarja v Ljubljani;
•  1991: končal študij ob delu na Ekonomski fakulteti v Ljubljani;
•  2001: končal študij ob delu na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju;
•  1983–1984: Šola za rezervne častnike (Šolski center zračne obrambe JLA, Zadar);
•  1994–1995: nadaljevalni častniški tečaj zračne obrambe (Šola zračne obrambe ameriške vojske, Fort Bliss, Teksas, ZDA);
•  1997–1998: višji štabni tečaj (Poveljniško-štabna šola Centra vojaških šol MORS, Poljče);
•  1998: tečaj Vodje XXI. stoletja (Center za varnostne študije George C. Marshall, Garmisch-Partenkirchen, ZRN);
•  2002: tečaj zračno-kopenske operacije (Šola zračno-kopenskih operacij, Arnheim, Nizozemska);
•  2007–2008: generalštabni tečaj (Poveljniško-štabna šola Poveljstva za doktrino, razvoj in usposabljanje Slovenske vojske, Poljče).

 

Dolžnosti v Slovenski vojski:

 

služenje vojaškega roka in rezervna sestava:

• 1984: poveljnik voda zračne obrambe – stažist (OKM BR JLA, Bjelovar);
• 1986–1989: poveljnik rezervne baterije zračne obrambe (MOT BR JLA, Novo mesto);
• avgust 1991–april 1992: namestnik poveljnika pehotne čete (57. OŠTO Grosuplje).

 

dolžnosti v Teritorialni obrambi in Slovenski vojski - aktivna sestava:

• 1992–1993: pomočnik poveljnika za zaledje (3. divizion zračne obrambe, 9. raketna brigada zračne obrambe, Ljubljana Šentvid);
• 1993–1995: poveljnik baterije zračne obrambe (Učna topniška baterija zračne obrambe, 9. raketna brigada zračne obrambe, Ljubljana Šentvid);
• 1995–2002: poveljnik bataljona zračne obrambe (1. raketni bataljon zračne obrambe, 9. raketna brigada zračne obrambe, Vrhnika);
• 1999–2002: vodja projekta (projekt Mobilni raketni sistem ZO kratkega dosega – Roland, Vrhnika);
• 2003–2005: načelnik štaba (Poveljstvo za podporo, Kranj);
• 2005–2009: načelnik sektorja Generalštaba Slovenske vojske (Sektor za uporabno logistiko J4);
• 2009–2011: načelnik sektorja v Direktoratu za logistiko MORS (Sektor projektne enote 8x8 Urada za opremljanje);
• 2010–2011: načelnik štaba v poveljstvu Nata v BiH (Nato Headquarters Sarajevo – MOM);
• 2011–2012: načelnik oddelka Generalštaba Slovenske vojske (Oddelek za logistično načrtovanje in razvoj v Sektorju za uporabno logistiko J4);
• 2012–2013: poveljnik Poveljstva za podporo;
• 2013–2018: poveljnik Logistične brigade;
• 2018: načelnik štaba v Generalštabu Slovenske vojske;
• 2018–2019: načelnik štaba v Poveljstvu sil Slovenske vojske;
• 2019: namestnik poveljnika sil Slovenske vojske;
• 2019: poveljnik sil Slovenske vojske.


V čin brigadirja je bil povišan maja 2015.

 

Brigadir Žurman je prejemnik več priznanj Ministrstva za obrambo in tujih oboroženih sil. Najpomembnejša so zlata medalja generala Maistra, srebrna in bronasta medalja generala Maistra ter zlata, srebrna in bronasta medalja Slovenske vojske.

 

Brigadir Milan Žurman z družino živi v Grosupljem.