Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Poveljnik sil

Brigadir Milko Petek

Brigadir Milko Petek se je rodil 27. septembra 1961 na Ptuju. Po osnovni šoli in pozneje vojaški srednji šoli v Ljubljani je izobraževanje nadaljeval na Vojaški akademiji v Beogradu, ki jo je končal leta 1984 in postal častnik za zveze.

 

Po diplomi je službeno pot začel kot poveljnik voda v četi za zveze pehotne brigade. Po enem letu je postal poveljnik voda in načelnik za zveze v poveljstvu motoriziranega polka. Njegove naslednje službe so ga vodile na področje elektronskega bojevanja, opravljal je dolžnosti poveljnika čete v bataljonu in načelnika za zveze v poveljstvu polka za elektronsko bojevanje. Končal je tudi častniško šolo za elektronsko bojevanje.

 

Na začetku leta 1991, pred vojno za neodvisnost, je zapustil Jugoslovansko ljudsko armado in se pridružil slovenski Teritorialni obrambi. V Republiškem štabu za Teritorialno obrambo in v Generalštabu Slovenske vojske je delal na različnih položajih, kot referent za kriptozaščito in protielektronsko obrambo, pomočnik za zveze, namestnik načelnika in načelnik Odseka za zveze in informatiko ter od leta 1998 kot načelnik Oddelka za komunikacijske in informacijske sisteme G6.

 

Njegova poznejša delovna mesta v Generalštabu Slovenske vojske so bila svetovalec načelnika Generalštaba (2002–2003), namestnik vodje Sektorja za združeno logistiko (2003–2004) in vodja Sektorja za združeno logistiko (2004–2007) ter pomočnik načelnika Generalštaba (2007).

 


Od julija 2007 do julija 2010 je služboval kot vodja oddelka (J4, Logistika) v Natovem štabu ZPS v Neaplju, od avgusta do decembra 2010 kot namestnik poveljnika PDRIU in od februarja 2011 do junija 2014 kot obrambni predstavnik v Stalni misiji RS pri OZN v New Yorku.

 

Po vrnitvi v domovino je od julija do oktobra 2014 opravljal naloge namestnika načelnika štaba Generalštaba za podporo, od novembra 2014 do januarja 2015 naloge pomočnika načelnika Generalštaba in načelnika Združenega sektorja za podporo ter od februarja 2017 naloge načelnika štaba Generalštaba.
12. maja 2017 je prevzel dolžnost poveljnika sil Slovenske vojske.

 

Kot predstavnik za CIS in logistiko je sodeloval v glavnih Natovih delovnih telesih in bil eden vodilnih zagovornikov razvoja komunikacijsko-informacijskega in logističnih sistemov pri oblikovanju Slovenske vojske ter sodeloval v številnih projektnih skupinah in projektnih svetih s področja opremljanja oziroma jih vodil.

 

Leta 2006 je končal šolanje v generalštabnem programu in bil povišan v čin brigadirja.

 

Na položaju načelnika sektorja J4 v Natovem štabu ZPS v Neaplju je bil glavni štabni častnik za pripravo načrtov logistične in zdravstvene zagotovitve, za premike in transport ter politiko in postopke operacij, ki jih vodi ZPS Nato Neapelj.
Kot obrambni predstavnik v Stalni misiji RS pri OZN je deloval pri zagotavljanju podlag in pripravah ter izvajanju vseh aktivnosti stalne misije ter Sekretariata, Generalne skupščine, Varnostnega sveta in odborov ter delovnih teles, povezanih z delovanjem mirovnih operacij in misij OZN.

 

Med njegovimi vojaškimi odlikovanji so tudi srebrna medalja generala Maistra in zlata medalja Slovenske vojske ter medalja predsednika ZDA za zasluge.

 

Poročen je z Jasno, ki poučuje nemški, angleški in slovenski jezik. Je oče dveh sinov, Aljoše (23) in Aleksandra (14).