Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Glavni podčastnik sil SV

Višji praporščak Franjo Cesar

Višji praporščak Franjo Cesar se je pridružil Teritorialni obrambi (TO) leta 1991 kot vojaški policist. Do leta 2003 je opravljal različne dolžnosti v enoti vojaške policije. Njegova zadnja pred prevzemom dolžnosti glavnega podčastnika sil SV je bila enotovni podčastnik logistične brigade v Vojašnici Petra Petriča v Kranju.

 

Glavne dolžnosti višjega praporščaka Franja Cesarja so enotovni podčastnik 157. logističnega polka v Vojašnici slovenske Teritorialne obrambe, enotovni podčastnik 157. logističnega bataljona v Vojašnici 26. oktober ter Vojašnici slovenske Teritorialne obrambe, podčastnik za varnost v S-2 v 157. logističnem bataljonu v Vojašnici 26. oktober, inštruktor učne enote v 17. bataljonu vojaške policije v Vojašnici Edvarda Peperka in poveljnik oddelka v 107. četi vojaške policije v Vojašnici Šentvid.

 

Izobraževanja in šolanja višjega praporščaka Franja Cesarja vključujejo od tečaja za desetnike do visokega tečaja za podčastnike, opravljenega na United States Army Sergeant's Major Academy leta 2009. Opravljen ima tudi NCO Advanced Leadership Course v Luzernu. Od funkcionalnih tečajev ima opravljene tečaj gorskega bojevanja, tečaj izvidništva v gorskem svetu, letni in zimski tečaj gorništva, tečaj CLS, tečaj za inštruktorja za pehotno oborožitev, tečaj za inštruktorja kondicijske vadbe, tečaj voditeljstva, tečaj za merilca PGS, tečaj enakih možnosti, tečaj vojaške didaktike, tečaj poslovnega protokola in drugo.

 

Višji praporščak Franjo Cesar je dobil srebrno medaljo generala Maistra, zlato medaljo Slovenske vojske, medaljo načelnika GŠSV, zlato medaljo logistične brigade, srebrno medaljo Poveljstva za podporo, srebrno medaljo 157. logističnega bataljona, medaljo 17. bataljona vojaške policije, tri medalje za udeležbo v MOM in drugo.

 

V tujini je dobil Meritorious Service Medal v ZDA, Colorado Meritorious Service Medal v ZDA, Army Achievement Medal v ZDA, Medal Per la Pace v Italiji, Medal Gendermeria Nacional Argentina v Argentini, Logistics Agency Commendation Medal na Češkem, NATO Medal in NATO Non-Article 5 Medal.

 

Višji praporščak Franjo Cesar je sodeloval na treh misijah oziroma v operacijah, in sicer leta 2000 kot poveljnik oddelka vojaške policije v večnacionalni posebni enoti (MSU) v Bosni in Hercegovini v Sforju, leta 2003 in 2004 kot vodni podčastnik v vodu vojaške policije v večnacionalni posebni enoti (MSU) v Bosni in Hercegovini v Sforju ter leta 2012 kot glavni podčastnik slovenskega kontingenta v operaciji Enduring Freedom v Afganistanu v Isafu.