Domov > Kdo je kdo > 

Poveljstvo sil

Poveljnik sil

>  brigadir Miha Škerbinc

Glavni podčastnik

> višji praporščak Franjo Cesar