Domov > Kdo je kdo > 

Poveljstvo sil

Poveljnik sil

>  brigadir Milko Petek

Glavni podčastnik

> štabni praporščak Marjan Horvat