Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Namestnica načelnika Generalštaba Slovenske vojske

Brigadirka Alenka Ermenc

Brigadirka Alenka Ermenc se je rodila leta 1963 v Ljubljani.

Diplomirala je na Fakulteti za družbene vede na Univerzi v Ljubljani in pridobila naziv diplomirane politologinje. Teritorialni obrambi RS se je pridružila leta 1991. Bila je aktivna udeleženka vojne za Slovenijo in odlikovana z Bronasto medaljo Generala Maistra z meči.

Leta 2008 je zaključila šolanje na Kraljevi akademiji v Londonu (Royal College of Defence Studies). Podiplomsko izobraževanje je zaključila leta 2009 na King's College University of London in  pridobila magistrski naziv iz mednarodnih študij.

V Slovenski vojski je opravljala poveljniško dolžnost na taktični ravni in štabne dolžnosti na operativni in strateški ravni. Na mednarodni operaciji Kfor je opravljala delo načelnice za kadrovske zadeve v poveljstvu sil Kfor in nadomeščala DCOS SPT HQ KFOR ter svetovala poveljniku Kforja. Sodelovala je na številnih vajah Slovenske vojske doma in v tujini ter na vajah Nata in EU s področja kriznega upravljanja.

Dolžnosti v Slovenski vojski:
• 1991–1992: referentka za operativne zadeve v Republiškem  štabu TO,
• 1992–1993: pomočnica v Odseku za operativno – splošne zadeve na RŠTO,
• 1993–1995: referentka za načrtovanje, analize in Konferenco za varnost in sodelovanje v Evropi v Odseku za načrtovanje in analize RŠTO,
• 1996–1998: pomočnica za načrtovanje in analize GŠSV,
• 1998–2001: samostojna pomočnica za vaje poveljstev in enot SV na GŠSV,
• 2001-2004: načelnica Oddelka za dokumente Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, načrtovanje, analize in informatiko v Verifikacijskem centu SV,
• 2004-2005: načelnica Oddelka za planiranje, analize, informatiko in logistiko,
• 2005-2006: poveljnica Obveščevalno izvidniškega bataljona SV,
• 2006-2008: načelnica sektorja za kadre na Poveljstvu sil,
• 2009-2011: načelnica združenega sektorja za kadre v GŠSV,
• 2011-2012: namestnica direktorja štaba v GŠSV,
• 2012-2013: direktorica / načelnica štaba GŠSV,
• 2013-2018: pomočnica NGŠSV in med leti 2014 in 2017 hkrati načelnica Združenega sektorja za operacije,
• 2018: namestnica načelnika GŠSV.

V čin brigadirke je bila povišana 13. maja 2011.

Brigadirka je prejemnica številnih priznanj MORS, SV, Natove medalje za sodelovanje na mirovnih operacijah in reda za zasluge pro Merito Melitensi v stopnji komendatorja z meči. Med priznanji MORS in SV je dobitnica bronaste medalje generala Maistra z meči, srebrne in zlate medalje generala Maistra, bronaste, srebrne in zlate medalje SV, medalje v službi miru ter drugih. 

Z družino živi v Kamniku.