Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Načelnik Generalštaba Slovenske vojske

Generalmajor Andrej Osterman

Generalmajor dr. Andrej Osterman se je rodil 4. oktobra 1960 v Kranju.


IZOBRAZBA
• 1986: dodiplomski študij (Pravna fakulteta v Ljubljani)
• 2005: magistrski študij (Pravna fakulteta v Ljubljani)
• 2010: doktorski študij (Fakulteta za logistiko Celje)


VOJAŠKA IZOBRAŽEVANJA
• 1979 - 1981: Šola za rezervne oficirje (ŠRO) v času služenja vojaškega roka
• 1999 - 2000: Generalštabni program na Poveljniško štabni šoli
• 2001: Senior Executive Seminar 01-5 (College of International and Security Studies, Marshall Center,    Nemčija)

 

DRUGA STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA
• vodenje
• voditeljstvo
• celostni pristop k mirovnim operacijam na Balkanu


POVIŠANJA V ČINU
• 1981: podporočnik
• 1985: poročnik
• 1989: stotnik
• 1993: stotnik I. stopnje
• 1993: major
• 1995: podpolkovnik
• 1997: polkovnik
• 2009: brigadir
• 2014: generalmajor 

 

SEDANJA DOLŽNOST
• 13. oktober 2014 –načelnik Generalštaba Slovenske vojske


PREDHODNE DOLŽNOSTI
• 1991 - 1992: načelnik odseka za učne zadeve 3. PŠTO Kranj
• 1992 - 1993: poveljnik 510. Učnega centra Ljubljana
• 1993 - 1994: načelnik Šole za častnike vojnih enot
• 1995 - 1999: namestnik direktorja OVS
• 1999 - 2001: svetovalec načelnika GŠSV
• 2002 - 2002: načelnik sektorja za kadrovske zadeve GŠSV
• 2002 - 2004: načelnik sektorja za kadrovske zadeve in pravne zadeve v Poveljstvu sil SV
• 2004 - 2005: načelnik štaba v Poveljstvu sil Slovenske vojske
• 2005 - 2008: načelnik Centra za doktrino in razvoj Slovenske vojske
• 2008 - 2008: načelnik Verifikacijskega centra Slovenske vojske
• 2008 - 2009: poveljnik poveljstva za podporo Slovenske vojske
• 2009 - 2012: namestnik poveljnika sil Slovenske vojske
• 2012 - 2014: namestnik načelnika Generalštaba Slovenske vojske


SODELOVANJE V NATOVIH ODBORIH
• 2005 - 2008: nacionalni predstavnik v Natovem odboru za standardizacijo
• 2008 - 2009: nacionalni predstavnik v National Advisory Group


PRIZNANJA MO IN SV
• Zlato priznanje načelnika GŠSV
• Zlata medalja Generala Maistra
• Srebrna medalja Generala Maistra
• Bronasta medalja Generala Maistra
• Srebrna medalja SV
• Bronasta medalja SV
• Spominski znak “Za Slovenijo“
• Spominski znak MSNZ
• Zlata medalja Poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje
• Zlata medalja Poveljstva za podporo
• Zlata plaketa Poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje
• Srebrni meč PSSV
• Srebrno priznanje načelnika GŠSV
• Zlata plaketa Šole za častnike vojnih enot
• Srebrna plaketa Centra vojaških šol

 

PRIZNANJA IZVEN MORS IN SV
• Plaketa Zveze slovenskih častnikov
• Priznanje Ministrstva za notranje zadeve za sodelovanje
• Pohvala Združenja vojaških gornikov Slovenije


JEZIKI
angleščina


DRUŽINA
Poročen s Sonjo, s katero ima dva otroka.

 

ŽIVLJENSKA POT
Generalmajor Andrej Osterman je leta 1986 je zaključil dodiplomski študij na Pravni fakulteti v Ljubljani in si pridobil strokovni naziv univerzitetni diplomirani pravnik. Leta 2004 je zaključil magistrski študij prava na Pravni fakulteti v Ljubljani, smer "Teorija prava in države" in v letu 2010 še doktorski študij na Fakulteti za logistiko v Celju, s področja logistike sistemov. Poleg podiplomske izobrazbe je tudi končal različna vojaška izobraževanja.


Svojo vojaško kariero je začel v Teritorialni obrambi Republike Slovenije leta 1981 kot rezervni častnik v odredu pri Območnem štabu Teritorialne obrambe Tržič, v Teritorialni obrambi pa se je zaposlil leta 1991. V dosedanji vojaški karieri je opravljal različne štabne in poveljniške dolžnosti na različnih ravneh vodenja in poveljevanja. Bil je član Manevrske strukture narodne zaščite (MSNZ) in je veteran vojne za Slovenijo leta 1991.


Že več let je član vladne Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi Republike Slovenije. Deloval je v Svetu za znanost in tehnologijo Slovenske vojske, v Strokovnem svetu za Ciljni raziskovalni program "Znanje za varnost in mir" in v Svetu za tehnološke programe "Tehnologija za varnost in mir 2006 - 2012". Prav tako je za potrebe Slovenske vojske in fakultet izvedel več različnih predavanj. Kot avtor ali soavtor je napisal in objavil več člankov ter s prispevki sodeloval na različnih domačih in mednarodnih konferencah.


Je član Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, Zveze slovenskih častnikov in Združenja vojaških gornikov Slovenije.


Skupaj z ženo živi na Breznici v občini Žirovnica.