Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Načelnica Generalštaba Slovenske vojske

Generalmajorka Alenka Ermenc

Generalmajorka Alenka Ermenc se je rodila leta 1963 v Ljubljani.

 

Diplomirala je na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in pridobila naziv diplomirane politologinje. Teritorialni obrambi Republike Slovenije se je pridružila leta 1991. Bila je aktivna udeleženka vojne za Slovenijo in za to odlikovana z bronasto medaljo generala Maistra z meči.

 

Leta 2008 je uspešno končala šolanje na Kraljevi akademiji v Londonu (Royal College of Defence Studies). Podiplomsko izobraževanje je končala leta 2009 na King's College University of London in pridobila magistrski naziv iz mednarodnih študij.

 

V svoji vojaški karieri v Slovenski vojski je opravljala poveljniško dolžnost na taktični ravni ter štabne dolžnosti na operativni in strateški ravni na področju operacij, kadrov in usposabljanja. V mednarodni Natovi operaciji Kfor je opravljala delo načelnice za kadrovske zadeve v poveljstvu sil Kfor (NATO HQ KFOR), nadomeščala namestnika načelnika štaba za podporo v poveljstvu sil Kfor (DCOS SPT HQ KFOR) in svetovala poveljniku Kfor s področja predmetne vsebine. Skozi vojaško kariero je opravljala naloge na številnih vajah Slovenske vojske doma in v tujini ter vajah kriznega upravljanja Nata in EU. Bila je članica različnih medresorskih in resornih projektnih in delovnih skupin, odborov in komisij.

 

Dolžnosti v Slovenski vojski
• 1991–1992: referentka za operativne zadeve v Republiškem štabu TO.
• 1992–1993: pomočnica v Odseku za operativno-splošne zadeve v Republiškem  štabu TO.
• 1993–1995: referentka za načrtovanje, analize in Konferenco za evropsko varnost in sodelovanje v Odseku za načrtovanje in analize v Republiškem štabu TO.
• 1996–1998: pomočnica za načrtovanje in analize v Odseku za načrtovanje in analize v GŠSV.
• 1998–2001: samostojna pomočnica za vaje poveljstev in enot SV v Odseku za usposabljanja v GŠSV.
• 2001–2004: načelnica Oddelka za dokumente Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, načrtovanje, analize in informatiko v Verifikacijskem centu SV.
• 2004–2005: načelnica Oddelka za planiranje, analize, informatiko in logistiko.
• 2005–2006: poveljnica Obveščevalno-izvidniškega bataljona SV.
• 2006–2008: načelnica sektorja za kadre na Poveljstvu sil.
• 2009–2011: načelnica združenega sektorja za kadre v GŠSV.
• 2011–2012  namestnica direktorja štaba v GŠSV.
• 2012–2013  direktorica/načelnica štaba GŠSV.
• 2013–2014: pomočnica načelnika GŠSV.
• 2014–2017: pomočnica načelnika GŠSV – načelnica Združenega sektorja za operacije.
• 2017–2018: pomočnica načelnika GŠSV.
• 2018: namestnica načelnika GŠSV.
• 2018: načelnica GŠSV.

 

V čin generalmajorke Slovenske vojske je bila povišana 16. novembra 2018.

 

Generalmajorka je za svoje delo na vojaško-obrambnem področju prejela naslednja priznanja: bronasta medalja generala Maistra z meči, srebrna in zlata medalja generala Maistra, bronasta, srebrna in zlata medalja Slovenske vojske, bronasta plaketa Slovenske vojske, zlata plaketa Verifikacijskega centra, srebrno priznanje Poveljniško štabne šole, bronasti in srebrni meč Poveljstva sil, zlata medalja 5. obveščevalno-izvidniškega bataljona, medalja III. stopnje 1. brigade Slovenske vojske, medalja v službi miru, spominski znak štabi TO. Prav tako je prejela tuji priznanji, in sicer Natovo medaljo NON ARTICLE V in red za zasluge PRO MERITO MELITENSI v stopnji komendatorja z meči.

 

Z družino živi v Kamniku.