Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Načelnik štaba

Kapitan bojne ladje Boris Geršak

Kapitan bojne ladje Boris Geršak se je rodil leta 1966 v Slovenj Gradcu.
 
Maturiral je na vojaški gimnaziji Franc Rozman Stane v Ljubljani. Leta 1989 je diplomiral na Mornariški vojaški akademiji v Splitu. Štabni tečaj je opravil leta 1996 v Združenih državah Amerike. Dve leti pozneje je končal višji štabni tečaj v Združenih državah Amerike. Leta 2008 je končal generalštabno šolanje na Poveljniško-štabni šoli CVŠ. V Nemčiji je končal NATO European Securuty Cooperation Course in NATO Staff Officer Defence Planning Course.

 
V svoji vojaški karieri v Slovenski vojski je opravljal različne poveljniške dolžnosti na taktični ravni ter štabne dolžnosti na operativni in strateški ravni. Od leta 2008 do 2009 je v vojaškem predstavništvu pri Natu in EU opravljal dolžnost častnika za povezavo, od leta 2009 do 2011 pa dolžnost namestnika vojaškega predstavnika za Nato.
V mednarodni Natovi operaciji Kforja je eno leto opravljal dolžnost načelnika Združene implementacijske komisije v poveljstvu sil Kfor v Prištini in bil hkrati najvišji nacionalni predstavnik Slovenske vojske v silah Kfor.
Kapitan bojne ladje Geršak je sodeloval v številnih projektih in delovnih skupinah v Slovenski vojski.

 
Dolžnosti v Slovenski vojski
‒ 1991–1992: štabni častnik, Območni štab Slovenj Gradec,
‒ 1992–1993: štabni častnik, Območni štab Izola,
‒ 1993–2001: poveljnik Mornariškega odreda,
‒ 2001–2002: poveljnik brigade obalne obrambe,
‒ 2003–2007: poveljnik Centra za usposabljanje,
‒ 2007–2008: načelnik Šole za podčastnike,
‒ 2008–2009: višji častnik za povezavo v vojaškem predstavništvu SV pri Natu in EU v Bruslju,
‒ 2009–2011: namestnik vojaškega predstavnika za Nato v vojaškem predstavništvu SV pri Natu in EU v Bruslju,
‒ 2011–2012: načelnik sektorja za dolgoročno načrtovanje v GŠSV,
‒ 2012: načelnik sektorja za delovanje v PSSV,
‒ 2013–2016: poveljnik Mornariškega diviziona,
‒ 2016–2017: načelnik Združene implementacijske komisije v poveljstvu sil Kfor v Prištini in hkrati najvišji nacionalni predstavnik SV v silah Kfor,
‒ 2017–2018: poveljnik Mornariškega diviziona,
‒ 2018: načelnik štaba Generalštaba SV.
 
V čin kapitana bojne ladje je bil povišan 15. maja 2009.
 
Kapitan bojne ladje je za svoje delo na vojaško-obrambnem področju prejel več priznanj: bronasto in srebrno medaljo generala Maistra, bronasto in srebrno medaljo Slovenske vojske, srebrne meče Poveljstva sil, srebrno in zlato plaketo PDRIU, zlato medaljo Mornariškega diviziona in medaljo v službi miru. Od tujih priznanj je prejel Natovo medaljo Non Article V, Italian Croce commemorativa per la missione militare di pace in Kosovo, zlato medaljo reda nacionalne obrambe Francije in Natovo medaljo za zasluge (Nato Meritorious Service Medal).
 
Z družino živi v Kopru.