Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Načelnik Generalštaba Slovenske vojske

Brigadir Robert Glavaš

Brigadir Robert Glavaš se je rodil leta 1962. V Slovenski vojski je zaposlen od leta 1991. Na Fakulteti za pomorstvo in promet je opravil specializacijo iz prometnih ved. 

 

Predhodna zaposlitev: Galvanska oprema, Podgrad

 

Vojaška kariera:
‒ Šola za rezervne častnike – Artilerija Zadar (1982/83),
‒ 1991 – 4. pokrajinski štab TO,
‒ poveljnik voda – 410. učni center Postojna,
‒ poveljnik čete – 1/42. brigada SV Ilirska Bistrica,
‒ načelnik S 3/7 sektorja v 1/42. brigadi SV Ilirska Bistrica,
‒ poveljnik bataljona 2/42. brigade SV Ilirska Bistrica,
‒ poveljnik 142. učnega bataljona pehote Ilirska Bistrica,
‒ namestnik poveljnika 10. motoriziranega bataljona,
‒ poveljnik 10. motoriziranega bataljona,
‒ načelnik štaba 1. brigade SV,
‒ namestnik načelnika J3 sektorja na Generalštabu SV,
‒ poveljnik Združenega operativnega centra,
‒ načelnik sektorja J/G 3/5/7 na Poveljstvu sil SV,
‒ poveljnik Centra za bojno usposabljanje,
‒ načelnik sektorja za izobraževanje, usposabljanje in vaje v Joint Force Command Naples/JFCNP/DCOS PLANS/TREX Branch Head (3 leta),
‒ namestnik poveljnika 1. brigade SV,
‒ poveljnik 1. brigade SV

‒ namestnik načelnika Generalštaba SV.

 

Misije:
‒ namestnik načelnika štaba za podporo v Pokrajinskem poveljstvu sil Kfor-Zahod na Kosovu,
‒ poveljnik slovenskega kontingenta Isaf v Afganistanu in mentor poveljnika 207. korpusa afganistanske vojske.

 

Pridobljene izkušnje:
‒ delo na taktični, operativni in strateški ravni doma in v tujini,
‒ vodenje različnih Natovih odborov, povezanih z vajami in usposabljanjem,
‒ razvoj Natovih NRF- in VJTF-vaj (MTEP) ter njihova implementacija v globalni koncept Rapid Action Plan (RAP)/Assurance Measures,
‒ član Natovega usmerjevalnega odbora NRF-kopenskih sil,
‒ član Natovega usmerjevalnega odbora vojaškega usposabljanja in vaj enot,
‒ predsednik usmerjevalnega odbora Nato CIMIC centra odličnosti v Haagu (CCOE),
‒ različne izkušnje iz vodenja in poveljevanja enotam/sektorjem tako v domačem kakor tudi v mednarodnem okolju,
‒ vodenje Road maps za razvoj sil EU s področja hitro odzivnih sil EU in bojnih skupin EU,
‒ priprava in vodenje EXCON za Natove NRF-in VJTF-vaje,
‒ izkušnje, pridobljene na misijah na Kosovu in v Afganistanu.

 

Vaje:
‒ Pivka '91,
‒ Drava '96,
‒ SKOK '04,
‒ Cooperative Associate '03 (CPX vaja Bolgarija),
‒ Viking '05,
‒ Sokolji udar '06 (certifikacijska vaja 10. MOTB Varpalota),
‒ Saber Juncture '12 – namestnik EXCON,
‒ Naples Dark (JFCNP CPX) – vodja EXCON,
‒ Trident Juncture – vodja validacijske skupine JFCNP,
‒ Naples Journey (JFCNP CPX) – vodja vaje,
‒ Trident Joust (JFCNP continuation exercise, deployment ROM, BLG) – vodja EXCON,
‒ Trident Jaguar (certifikacijska vaja za nemško-nizozemski korpus ter NRDC ITA) – vodja vaje,
‒ Table Top Exercise – vodja vaje,
‒ Dacian Lynx – certifikacijska vaja MND SE Romunija – vodja EXCEN.

 
Vojaška usposabljanja: 
‒ tečaj za poveljnike čet,
‒ tečaj za poveljnike bataljonov,
‒ višji štabni tečaj,
‒ generalštabni tečaj,
‒ NATO Staff Procedures course,
‒ Combined Joint Task Force Headquarters course,
‒ NATO Peace Support Operation course,
‒ Combat Readiness Evaluation course,
‒ NATO SOF seminar: The New Strategic Context,
‒ Asymmetric threats and Force protection seminar,
‒ NATO orientation course,
‒ Legal Aspects of Combating Terrorism Course,
‒ COIN course,
‒ C/IED course,
‒ Nato Exercise Planning Course.

 

Medalje in priznanja: 
‒ srebrna medalja generala Maistra,
‒ bronasta medalja generala Maistra,
‒ srebrna medalja SV,
‒ bronasta medalja SV,
‒ medalja Peace Keeping KFOR,
‒ medalja Non article five ISAF,
‒ bronasta plaketa SV,
‒ medalja II. stopnje 1. BR,
‒ srebrna plaketa 10. MOTB,
‒ medalja – European Union Presidency,
‒ medalja italijanske vojske za sodelovanje (Italian medal for cooperation),
‒ medalja Združenega štaba italijanske vojske vojske za zasluge (Italian Decoration of Honor of the Joint staff of the Defence).

 

Z družino živi v Ilirski Bistrici.