Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Glavni podčastnik Slovenske vojske

Štabni praporščak Igor Tomašič

Štabni praporščak Igor Tomašič se je rodil 23. februarja 1964 v Trbovljah.


IZOBRAZBA
• 2003 Diplomirani upravni organizator, Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani

Osnovna vojaška izobrazba
• 1983 Tečaj za poveljnike oddelkov PZO (rezervne sestave)

Nadaljevalna in višja vojaška šolanja
• 2000 Štabni tečaj za podčastnike, Šola za podčastnike SV
• 2007 Visoki tečaj za podčastnike, (Canadian Forces Chief Warrant Officer Course), Canadian Defence Academy
• 2011 Tečaj za glavne podčastnike, (NATO Command Senior Enlisted Leader Course), NATO School Oberammergau

Dodatna vojaška šolanja
• 1992 Tečaj za inštruktorje učnih centrov TORS
• 1996 Tečaj za poveljnike vodov SV
• 2005 British Army Senior Sergeant Major Course, BMATT
• 2006 NATO Senior NCO Orientation Course, NATO School Oberammergau
• 2008 International Senior NCO Development Seminar, George C. Marshall Centre
• 2009 US Army Combat Stress Control SNCO Course, IMET
• 2010 International Senior Enlisted Executive Seminar, George C. Marshall Centre
• 2015 Psychology of Leadership Course, Royal Military Academy Sandhurst


TRENUTNA DOLŽNOST V SV
Julij 2009 Glavni podčastnik Slovenske vojske

 
PREDHODNE DOLŽNOSTI V SV
• 2008-2009 Podčastnik Združenega sektorja za kadre GŠSV
• 2005-2008 Podčastnik sektorja J1 na GŠSV
• 2003-2005 Višji podčastnik za kadre in izobraževanje v ZSKI/GŠSV
• 2002-2003 Razvojni podčastnik v delovno projektni skupini za razvoj PČ zbora SV
• 2001-2002 Višji podčastnik v poveljstvu brigade
• 1998-2001 Štabni podčastnik v poveljstvu bataljona
• 1996-1998 Poveljnik oddelka v 2/52 BR
• 1994-1996 Poveljnik voda
• 1993-1994 Poveljnik učnega oddelka
• 1992-1993 Inštruktor za usposabljanje v 510. učnem centru TORS
• 1983-1992  Pripadnik rezervne sestave


MEDNARODNO OKOLJE
• 2013 Svetovalec GPČ ANATEC in GPČ ANDU ter glavni PČ NTM-A/UTAG v Afganistanu
• 2009 Soustanovitelj in aktivni član Foruma glavnih PČ regije (Srednja in JV Evropa)
• 2005 Predstavnik podčastniškega zbora SV v Natu
• 1998 Udeleženec vojaške vaje Cooperative  Adventure  Exchange  


MEDALJE
Je prejemnik več priznanj SV, MORS med drugim srebrne medalje Slovenske vojske, zlate in srebrne medalje Načelnika GŠSV, srebrne plakete Slovenske vojske, zlate medalje Šole za podčastnike, srebrne medalje 52. BR, srebrnega znaka 510. UC ter s strani tujih OS  »US Amy SGT Morales Medal« in »CISOR Silver Medal of Merit«.

 

DRUŽINA
Poročen s Heleno, s katero ima hči Alenko.

 

ŽIVLJENJSKA POT
Štabni praporščak Igor Tomašič je bil po končani gimnaziji v Črnomlju napoten na služenje vojaškega roka, kjer je leta 1983 opravil tečaj za poveljnike oddelkov protizračne obrambe. Vojaško kariero je začel kot poveljnik oddelka oziroma voda v enotah rezervne sestave. Leta 1991 je bil aktivni udeleženec vojne za Slovenijo, v Slovenski vojski pa se je zaposlil v začetku leta 1992. V dosedanji vojaški karieri je opravljal številne štabne in vodstvene dolžnosti na različnih ravneh. Posebno se je angažiral na področju razvoja in delovanja sodobnega podčastniškega zbora in je avtor ali soavtor različnih dokumentov, publikacij in programov z navedenega področja, tako doma kot v okviru zavezništva. Ima tudi bogate mednarodne izkušnje. Od leta 2005 je bil član in koordinator kolegija glavnega podčastnika SV ter predstavnik podčastniškega zbora SV v Natu. V letu 2013 in 2014 je bil svetovalec glavnemu podčastniku poveljstva za izobraževanje in usposabljanje Afganistanske nacionalne armade (ANATEC) in svetovalec glavnemu podčastniku obrambne akademije Afganistanske nacionalne armade (ANDU) ter obenem glavni podčastnik Natove združene skupine za usposabljanje in svetovanje (NTM-A/UTAG) v Afganistanu.