Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Glavni podčastnik

Štabni praporščak Igor Tomašič

Štabni praporščak Igor Tomašič se je rodil 23. februarja 1964 v Trbovljah.


IZOBRAZBA
2003 Diplomirani upravni organizator, Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani

Osnovna vojaška izobrazba
1983 Tečaj za poveljnike oddelkov PZO (rezervne sestave)
 
Nadaljevalna in višja vojaška šolanja
2000 Štabni tečaj za podčastnike, Šola za podčastnike SV
2007 Visoki tečaj za podčastnike, (Canadian Forces Chief Warrant Officer Course), Canadian Defence Academy
2011 Tečaj za glavne podčastnike, (NATO Command Senior Enlisted Leader Course), NATO School Oberammergau 

Dodatna vojaška šolanja
1992 Tečaj za inštruktorje učnih centrov TORS
1996 Tečaj za poveljnike vodov SV
2005 British Army Senior Sergeant Major Course, BMATT
2006 NATO Senior NCO Orientation Course, NATO School Oberammergau
2008 International Senior NCO Development Seminar, George C. Marshall Centre
2009 US Army Combat Stress Control SNCO Course, IMET
2010 International Senior Enlisted Executive Seminar, George C. Marshall Centre

 

TRENUTNA DOLŽNOST V SV
1. julij 2009   Glavni podčastnik Slovenske vojske

 

PREDHODNE DOLŽNOSTI V SV
2008-2009 Podčastnik Združenega sektorja za kadre GŠSV
2005-2008 Podčastnik sektorja J1 na GŠSV
2003-2005 Višji podčastnik za kadre in izobraževanje v ZSKI/GŠSV
2002-2003 Razvojni podčastnik v delovno projektni skupini za razvoj PČ zbora SV
2001-2002 Višji podčastnik v poveljstvu brigade
1998-2001 Štabni podčastnik v poveljstvu bataljona
1996-1998 Poveljnik oddelka v 2/52 BR
1994-1996 Poveljnik voda
1993-1994 Poveljnik učnega oddelka
1992-1993 Inštruktor za usposabljanje v 510. učnem centru TORS
1983-1992  Pripadnik rezervne sestave

 

MEDNARODNO OKOLJE
2013 Svetovalec GPČ ANATEC in GPČ ANDU ter glavni PČ NTM-A/UTAG v Afganistanu
2009 Soustanovitelj in aktivni član Foruma glavnih PČ regije (Srednja in JV Evropa)
2005 Predstavnik podčastniškega zbora SV v Natu
1998 Udeleženec vojaške vaje Cooperative  Adventure  Exchange  

  

MEDALJE
o Srebrna medalja Slovenske vojske
o Srebrna medalja Načelnika GŠSV
o Zlata medalja Šole za podčastnike

 

JEZIKI
o Angleščina.

 

DRUŽINA
o Poročen s Heleno, s katero ima hči Alenko.

 

ŽIVLJENJSKA POT
Štabni praporščak Igor Tomašič je bil po končani gimnaziji v Črnomlju napoten na služenje vojaškega roka, kjer je leta 1983 opravil tečaj za poveljnike oddelkov protizračne obrambe. Vojaško kariero je začel kot poveljnik oddelka oziroma voda v enotah rezervne sestave. Leta 1991 je bil udeleženec vojne za Slovenijo, v Slovenski vojski pa se je zaposlil v začetku leta 1992. V dosedanji vojaški karieri je opravljal številne štabne in vodstvene dolžnosti na različnih ravneh. Posebno se je angažiral na področju razvoja in delovanja sodobnega podčastniškega zbora in je avtor ali soavtor različnih dokumentov, publikacij in programov z navedenega področja, tako doma kot v okviru zavezništva. Ima tudi bogate mednarodne izkušnje. Od leta 2005 je bil član in koordinator kolegija glavnega podčastnika SV ter predstavnik podčastniškega zbora SV v Natu. V letu 2013 je bil svetovalec glavnemu podčastniku poveljstva za izobraževanje in usposabljanje Afganistanske nacionalne armade (ANATEC) in svetovalec glavnemu podčastniku obrambne akademije Afganistanske nacionalne armade (ANDU) ter obenem glavni podčastnik Natove združene skupine za usposabljanje in svetovanje (NTM-A/UTAG) v Afganistanu.