Domov > Kdo je kdo > 

Generalštab

 

Načelnik

>  generalmajor Alan Geder

Namestnica načelnika

>  brigadirka Alenka Ermenc

Načelnik štaba

>  brigadir Miha Škerbinc 

Glavni podčastnik

>  štabni praporščak Igor Tomašič