Glavni podčastnik CVŠ

Višji praporščak Danijel Kovač

Višji praporščak Danijel Kovač se je rodil 14. avgusta 1972 v Mariboru.

 

Vojaško poklicno pot je začel po odsluženem vojaškem roku kot kandidat za vojaka v 1. specialni brigadi MORiS leta 1994. Po uspešno končanem osnovnem usposabljanju je bil razporejen na dolžnost vojak izvidnik.

 

V nadaljevanju svoje vojaške kariere je opravljal različne dolžnosti – od vojaka do glavnega podčastnika Centra vojaških šol. Opravljal je dolžnost poveljnika oddelka v 10. bataljonu za mednarodno sodelovanje v letih 1997–2001, dolžnost vodnega podčastnika izvidniškega voda v 10. motoriziranem bataljonu v letih 2001–2004, dolžnost četnega podčastnika v motorizirani četi 10. motoriziranega bataljona v letih 2004–2008, dolžnost bataljonskega podčastnika v 74. motoriziranem bataljonu v letih 2008–2012, dolžnost višjega inštruktorja v Katedri za nacionalno obrambo, oddelku taktike in operatike, v letih 2012–2013 in dolžnost brigadnega podčastnika 72. brigade v letih 2013–2017.

 

Pomembnejša vojaška izobraževanja in usposabljanja praporščaka Danijela Kovača obsegajo Šolo za podčastnike leta 1997, Tečaj za vodne podčastnike leta 2004, Višji tečaj za podčastnike leta 2011, Basic noncommissioned officer course (BNCOC) – NCO Academy (USA Infantry School) Fort Benning leta 2000, Battle Staff Noncommissioned Officer Course S2 and S3 Staff functions – USAJFKSWCS leta 2003,  RANGER school – class 06–02 (USA infantry school) – Fort Benning leta 2002, United States Sergeant Major Academy (USASMA) – Ft. Bliss leta 2012. Opravil je številna vojaška funkcionalna usposabljanja.

 

V svoji karieri se je udeležil misij na Cipru v letih 1997–1998 (UNFICYP SICON III. In IV.), Bosni in Hercegovini leta 2003 (SFOR MNBG II.), Afganistanu leta 2005 (ISAF SIKON 3) ter na Kosovu leta 2007 (KFOR SIKON 15) in leta 2015 kot glavni podčastnik kontingenta KFOR SVNKON 31, bil pa je tudi udeleženec različnih vaj in usposabljanj, kot so Cooperative Nugget 97 ZDA, Esperia 2001, Clever Ferret 2003/2008 Italija, Rapid Trident 2010 Ukrajina in drugih na ozemlju Republike Slovenije.

 

Višji praporščak Danijel Kovač je za svoje delo v Slovenski vojski prejel številna priznanja in odlikovanja, med njimi bronasti znak 74. MOTB 8 x 8, bronasti znak 1. BR SV, srebrni znak štabno-poveljniške šole, bronasto medaljo najboljšega vojaka v vodu, bronasto in srebrno medaljo 10. MOTB, medaljo III. stopnje 1. BR SV  bronasto in srebrno medaljo SV, bronasto in srebrno medaljo generala Maistra, ter z ostalimi pripadniki SV srebrni red za zasluge predsednika republike. S strani tujih oboroženih sil je prejemnik medalje kanadskih oboroženih sil za misijo v Afganistanu, Canadian General Campaign Star ISAF, ter s strani oboroženih sil ZDA certifikata zahvale, Certificate Of Appreciation, Best Student of the Battle Staff Noncommissioned Officer Course – USAJFKSWCS.

 

Ima visoko strokovno izobrazbo. Poročen je z ženo Sandro, s katero imata sinova Tiana in Jakoba. Živi v Bistrici ob Dravi pri Mariboru.