Domov > 

Kdo je kdo

Načelnica

>  generalmajorka Alenka Ermenc

Namestnik načelnice

>  

Načelnik štaba

>  brigadir Miha Škerbinc 

Glavni podčastnik

>  štabni praporščak Igor Tomašič


Poveljstvo sil

Poveljnik sil

>  brigadir Milko Petek

Glavni podčastnik

> štabni praporščak Marjan Horvat


Center vojaških šol

Poveljnik

>  brigadir mag. Vilibald Polšak

Glavni podčastnik

>  višji praporščak Danijel Kovač