Domov > 

Kdo je kdo

Načelnik

>  

Namestnik načelnika

>  brigadir Robert Glavaš

Načelnik štaba

>  kapitan bojne ladje Boris Geršak 

Glavni podčastnik

>  višji praporščak Danijel Kovač


Poveljstvo sil

Poveljnik sil

>  brigadir Miha Škerbinc

Glavni podčastnik

> višji praporščak Franjo Cesar


Center vojaških šol

Poveljnik

>  brigadir Milko Petek

Glavni podčastnik

>