Domov > 

Kdo je kdo

Načelnik

>  brigadir Robert Glavaš

Namestnik načelnika

>  

Načelnik štaba

>  brigadir Uroš Paternus 

Glavni podčastnik

>  štabni praporščak Danijel Kovač


Poveljstvo sil

Poveljnik sil

>  brigadir Miha Škerbinc

Glavni podčastnik

> višji praporščak Franjo Cesar


Center vojaških šol

Poveljnik

>  brigadir Milko Petek

Glavni podčastnik

>  višji praporščak Avguštin Burg