Domov > 

Kdo je kdo

Načelnik

>  generalmajor dr. Andrej Osterman

Namestnik načelnika

>  generalmajor Alan Geder

Načelnik štaba

brigadir mag. Bojan Pograjc  

Pomočnica načelnika

>  brigadirka Alenka Ermenc

Glavni podčastnik

>  štabni praporščak Igor Tomašič


Poveljstvo sil

Poveljnik sil

>  brigadir Milko Petek

Glavni podčastnik

> štabni praporščak Marjan Horvat


Center vojaških šol

Poveljnik

>  brigadir mag. Vilibald Polšak

Glavni podčastnik

>  praporščak Danijel Kovač