Domov > 

  Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Kdo je kdo

Načelnik

>  brigadir Robert Glavaš

Namestnik načelnika

>  

Načelnik štaba

>  brigadir Uroš Paternus 

Glavni podčastnik

>  štabni praporščak Danijel Kovač


Poveljstvo sil

Poveljnik sil

>  brigadir Miha Škerbinc

Glavni podčastnik

> višji praporščak Franjo Cesar


Center vojaških šol

Poveljnik

>  brigadir Milko Petek

Glavni podčastnik

>  višji praporščak Avguštin Burg