Domov > 

  Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Kdo je kdo

Načelnik

>  generalmajor dr. Andrej Osterman

Namestnik načelnika

>  generalmajor Alan Geder

Načelnik štaba

brigadir mag. Bojan Pograjc  

Pomočnica načelnika

>  brigadirka Alenka Ermenc

Glavni podčastnik

>  štabni praporščak Igor Tomašič


Poveljstvo sil

Poveljnik sil

>  brigadir Milko Petek

Glavni podčastnik

> štabni praporščak Marjan Horvat


Center vojaških šol

Poveljnik

>  brigadir mag. Vilibald Polšak

Glavni podčastnik

>  praporščak Danijel Kovač