Who is who

 Chief of the General Staff

Major General Alan Geder

Deputy Chief of the General Staff

> Brigadier General Alenka Ermenc

Chief of Staff

>  Brigadier General Milan Žurman

Command Senior Enlisted Leader

> Command Sergeant Major Igor Tomašič 

 

 
Force Command

Force Commander

Brigadier General Milko Petek 

Command Senior Enlisted Leader

>  Command Sergeant Marjan Horvat


[Translate to English:]

Poveljstvo sil

Poveljnik sil

>  brigadir Milko Petek

Glavni podčastnik

> štabni praporščak Marjan Horvat


Military Schools Centre

Commander 

>  Brigadier General Vilibald Polšak