Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Tekmovanje v streljanju z vojaško puško M-48 7,9 mm

RAZPIS ZA STRELSKO TEKMOVANJE Z VOJAŠKO PUŠKO M-48 7,9 mm ZA ORGANIZACIJE, DRUŠTVA IN DRŽAVLJANE REPUBLIKE SLOVENIJE 2017

1. O STRELSKEM TEKMOVANJU

Slovenska vojska si ob temeljnem poslanstvu in nalogah, ki vključujejo sodelovanje in pomoč državnim organom in organizacijam ter civilnim združenjem, s katerimi ima sklenjene pogodbe o sodelovanju, nenehno prizadeva, da z dodatnimi aktivnostmi podpira, ohranja in krepi obrambno kulturo in domovinsko zavest državljank in državljanov. Tudi v letošnjem letu bo skupaj z organizacijami in društvi, s katerimi ima sklenjene pogodbe o sodelovanju, že četrtič  zaporedoma organizirala ekipno strelsko tekmovanje z vojaško puško repetirko M-48 7,9 x 57 mm. 

2. PRAVICA DO NASTOPA

Pravico do nastopa na tekmovanju imajo polnoletne državljanke in državljani Republike Slovenije. Tekmovanja bodo ekipna, v ekipah bodo po trije člani, ne glede na spol. Udeleženci tekmujejo na svojo odgovornost.

Pred tekmovanjem bodo udeleženci na strelišču usposobljeni za uporabo orožja in o načinu izvedbe streljanja ter nato tudi preverjeni. Če prijavljeni strelec ne izpolni vseh predpisanih pogojev pri preverjanju ali ne podpiše izjave, s katero potrjuje, da se tekmovanja udeležuje na svojo odgovornost, ne bo mogel tekmovati.

3. ORGANIZACIJA IN IZVEDBA

Organizator Organizator strelskega tekmovanja je Slovenska vojska.

Tekmovanje poteka na treh ravneh.

Prva raven tekmovanja se organizira in izvede na osmih območjih na celotnem območju Republike Slovenije, in sicer na območju Ljubljane, Maribora, Murske Sobote, Novega mesta, Celja, Kranja, Postojne in Nove Gorice (glej točko 5). Letošnje tekmovanje prve ravni traja do 9. aprila 2017.

Druga raven tekmovanja se organizira in izvede na območjih Vzhod in Zahod (glej točko 12). Na drugo raven strelskega tekmovanja se uvrsti prvih pet ekip s posameznega območja s prve ravni tekmovanja. Tekmovalna območja se združijo v območji Vzhod in Zahod. Tekmovanje na drugi ravni se predvidoma izvede

 • za območje Vzhod dne 6. 5. 2017 na strelišču RADNA  in
 • za območje Zahod dne 22. 4. 2017  na strelišču CRNGROB

Druga raven se odvija od konca prve ravni do 14. maja 2017. Druga raven poteka v počastitev Dneva Slovenske vojske (15. maj).

Tretja raven oziroma finalno tekmovanje se organizira in izvede za območje celotne Republike Slovenije – na državni ravni. Na tretjo raven strelskega tekmovanja se uvrsti prvih pet ekip z območij Vzhod in Zahod. Na tretji ravni se tekmovanje izvede za vso državo, leta 2017 na območju Vzhod.

Tekmovanje na tretji ravni se izvede predvidoma dne 21. 10. 2017 na strelišču MAČKOVCI. Tretja raven poteka v spomin na odhod zadnjega vojaka JLA iz Slovenije (26. oktober).

Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj se izvede na strelišču po koncu tekmovanja.

Datumi in čas začetka tekmovanja so navedeni v točki 6.

Slovenska vojska poskrbi za varnost, logistično podporo in osebje za izvedbo tekmovanja. Na tekmovanju se upoštevajo pravila in programi, ki veljajo za tovrstno streljanje. 

4. NAGRADE

Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj za posamezne tekme bosta po tekmovanju opravljeni na strelišču. Prve tri ekipe prejmejo pokale, najboljši trije posamezniki pa medalje. Tekmovalci prejmejo pokale in medalje v trajno last.

5. OBMOČJA STRELJANJA IN STRELIŠČA

Posamezniki Strelska tekmovanja prve ravni bodo potekala na osmih območjih: Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Celje, Kranj, Postojna in Nova Gorica (območja streljanja z vojaško puško, glej točko 12). Strelišča, na katerih bodo potekala tekmovanja, so:

 • Crngrob (V 14.316981 o, S 46.197671 o),
 • Apače (V 15.806028 o, S 46.366526 o),
 • Mačkovci (V 16.173270 o, S 46.788805 o),
 • Bloke (V 14.483867 o, S 45.759923 o),
 • Pečovnik (V 15.275439 o, S 46.211080 o),
 • Radna pri Sevnici (V 15.286192 o, S 46.001776 o) in
 • Mlake (V 13.966814 o, S 45.814347 o).

 K območju streljanja:

 • Vzhod spadajo območja Maribor, Murska Sobota, Novo mesto in Celje,
 • Zahod spadajo območja streljanja Ljubljana, Kranj, Postojna in Nova Gorica.
   

6. PRIJAVA NA TEKMOVANJE

Podatke o tekmovanjih za posamezna območja streljanja,  o datumih streljanja, času streljanja, prijavnicah za tekmovanje in naslovih organizacij oziroma zvez, ki sprejemajo prijave za tekmovanje, najdete na spodnjih povezavah:

 Območje KRANJ

 Območje LJUBLJANA

 Območje POSTOJNA

 Območje NOVA GORICA

 Območje CELJE


 Območje MARIBOR

 Območje MURSKA SOBOTA

 Območje NOVO MESTO

Prijava poteka po območjih bivanja. Osebe, ki imajo stalno bivališče v določeni občini na območju streljanja lahko izvajajo streljanje samo na tem območju.
Izpolnjeno prijavnico za posameznika oziroma strelsko ekipo pošljete na elektronski naslov organizacij oziroma zvez, ki zbirajo prijave po posameznih območjih streljanja. Organizacije oziroma zveze na osnovi prijav posameznikov za tekmovanje tvorijo strelske ekipe. Strelske ekipe organizacije oziroma zveze prijavijo organizatorju tekmovanja.

Prijave za tekmovanja potekajo do ponedeljka do 12. ure. Tekmovanja so predvidoma ob sobotah razen na strelišču Pečovnik.

Nepravilne in nepopolne prijave ter prijave, ki bodo poslane po roku, ne bodo upoštevane.

7. OKOLIŠČINE STRELJANJA

 Vojaška puška – repetirka M-48 (kaliber 7,9 x 57 mm):

 • položaj in razdalja: leže z naslonom, na razdalji 100 m,
 • strelivo: pet preizkusnih nabojev in 10 nabojev za oceno,
 • čas streljanja: pet minut za preizkusne strele in 10 minut za strele v ocenjevalno tarčo,
 • tarča: 50 x 50 cm (R50) s črnim območjem krogov od številke 7 do 10 = 200 mm.

8. OPREMA in OROŽJE

Oprema:

 • zagotovljeno bo načelo pravičnega in enakovrednega tekmovanja, pri katerem noben tekmovalec zaradi opreme ne more pridobiti prednosti pred drugimi;
 • za strelce je priporočljivo civilno športno oblačilo, ki najmanj ovira pri streljanju v ležečem položaju;
 • nošnja nezavezane obutve je zaradi varnosti prepovedana; primernost civilnega športnega oblačila presodi tekmovalna žirija;
 • zaščita sluha je obvezna; ušesne čepke priskrbi organizator; glušnike si lahko priskrbi strelec;
 • zaščitna očala so priporočljiva, niso pa obvezna; očala si lahko priskrbi strelec;
 • dodatna oprema strelca, kot so daljnogled, senčila za prekrivanje očesa, strelska očala, rokavice, strelski ali taktični jopič, je prepovedana.

Orožje:

 • enakega tipa na vseh strelskih mestih (vojaška puška – repetirka M-48);
 • standardna oprema brez dodatkov oziroma predelav;
 • mora biti ves čas tekmovanja na strelskih mestih, tekmovalci ga ne prenašajo;
 • nadzor nad orožjem opravlja vodja, odgovoren za delo na strelski liniji;
 • organizator zagotavlja nastreljeno orožje in strelivo za streljanje in delo na delovnih točkah, na katerih se izvajajo priprave za streljanje. 

9. TEKMOVALNA ŽIRIJA in SODNIKI

Tekmovanja potekajo pod nadzorom tekmovalne žirije, ki deluje kot svetovalna in nadzorna služba.

Glavne naloge žirije:

 • zagotavlja spoštovanje pravil med tekmovanjem in poskrbi za pregled strelišča, orožja ter tarč;
 • odloča o kaznih za posameznike, ki kršijo tekmovalna pravila oziroma s svojim vedenjem odstopajo od pravil športnega vedenja;
 • preverja delo organov na strelišču in delo na delovnih točkah;
 • sprejema pritožbe in se nanje odziva;
 • odloča o kazni za posameznike, ki kršijo tekmovalna pravila oziroma s svojim vedenjem odstopajo od pravil športnega vedenja;
 • odločitve žirije o vrednosti in številu strelov v tarčo so dokončne.

Sodniki so lahko zunanji sodelavci ali pripadniki Slovenske vojske. Njihove naloge so seštevanje zadetkov po pravilih Strelske zveze Slovenije. Sodniki in ocenjevalci tarč so odgovorni za določanje števila strelov in njihovo vrednost.

Boljša ekipa je tista, ki ima boljši seštevek.

10.  OMEJITVE PRI TEKMOVALCIH

Tekmovanja se ne morejo udeležiti:

 • osebe, mlajše od 18 let;
 • osebe, za katere je osumljeno, da so pod vplivom alkohola ali drugih omamnih sredstev oziroma če njihovo telesno ali duševno stanje očitno kažeta na to, da ne bodo varno uporabljali orožja;
 • osebe, ki ne opravijo preverjanja o pravilnem in varnem ravnanju z orožjem;
 • osebe, ki ne podpišejo izjave, da se streljanja udeležujejo na svojo odgovornost;
 • osebe, ki niso člani ekipe;
 • osebe, ki nimajo stalnega bivališča na območju streljanja.

11.  REZULTATI

Rezultati strelskih tekmovanj bodo objavljeni po izvedenem strelskem tekmovanju.

Rezultati prvega kroga tekmovanja z vojaško puško M 48 na območju Vzhod (Mačkovci) 

Izveden prvi krog tekmovanja z vojaško puško M 48 na območju Zahod (Mlake)

Nadaljevanje prvega kroga tekmovanja z vojaško puško M 48 na območju Zahod (Crngrob) – območje Ljubljana

Izveden prvi krog tekmovanja v streljanju z vojaško puško M 48 na območju Vzhod (Pečovnik)

>  Prvi krog tekmovanja z vojaško puško M 48 na območju Vzhod (Novo mesto)

Prvi krog tekmovanja z vojaško puško M 48 na območju Vzhod (Maribor)

>  Nadaljevanje prvega kroga tekmovanja z vojaško puško M 48 na območju Zahod (Mlake) – območje Postojna

Zadnja tekma prvega kroga tekmovanja z vojaško puško M 48 na območju Zahod (Crngrob) – območje Kranj

> Tekma II. ravni tekmovanja z vojaško puško M 48 za območju Zahod (Crngrob)

> Izveden drugi krog tekmovanja z vojaško puško M 48 na območju Vzhod (Novo mesto)

> Na strelišču Mačkovci potekalo finale streljanja z vojaško puško M 48