Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Tekmovanje v streljanju z vojaško polavtomatsko puško M 59/66A1 7,62 mm

RAZPIS ZA STRELSKO TEKMOVANJE Z VOJAŠKO POLAVTOMATSKO PUŠKO M 59/66A1 7,62 mm ZA ORGANIZACIJE, DRUŠTVA S STATUSOM DELOVANJA NA PODROČJU OBRAMBE, VETERANSTVA IN DOMOLJUBJA TER PREKO NJIH POLNOLETNE DRŽAVLJANE REPUBLIKE SLOVENIJE 2019

1.  NOVOSTI V LETOŠNJEM STRELSKEM TEKMOVANJU

Slovenska vojska se ob temeljnem poslanstvu in nalogah aktivno vključuje tudi v civilno okolje s sodelovanjem s civilnimi organizacijami,  zvezami in društvi, ki delujejo v javnem interesu, pri čemer si nenehno prizadeva, da z dodatnimi aktivnostmi ohranja in krepi obrambno kulturo in domovinsko zavest državljank in državljanov. V letošnjem letu je Slovenska vojska skupaj z organizacijami in društvi, s katerimi ima sklenjene pogodbe o sodelovanju, spremenila pravila sestave strelskih ekip ter namesto puške repetirke M-48 ponudila polavtomatsko puško M 59/66A1 kalibra 7,62mm. Cilj sprememb je povabiti in predstaviti eno izmed najpomembnejših individualnih veščin mladim državljankam in državljanom, kateri izpolnjujejo starostni pogoj za poklic profesionalnega vojaka v službi domovine. Slovenska vojska že šestič organizirala ekipno strelsko tekmovanje in prvič z vojaško polavtomatsko puško PAP M 59/66A1 7,62 x 39 mm. 

2. PRAVICA DO NASTOPA

Pravico do nastopa na tekmovanju imajo polnoletne državljanke in državljani Republike Slovenije. Tekmovanja bodo ekipna. Ekipo sestavljajo trije člani, ne glede na spol.

EN ČLAN EKIPE MORA IZPOLNJEVATI STAROSTNI POGOJ ZA ZAPOSLITEV V SLOVENSKI VOJSKI. To pomeni da je rojen v letu 1992 ali mlajši do polnoletnosti. 

Pred tekmovanjem bodo udeleženci na strelišču usposobljeni za uporabo orožja in o načinu izvedbe streljanja ter nato tudi preverjeni. Če prijavljeni strelec ne izpolni vseh predpisanih pogojev pri preverjanju ali ne podpiše izjave, s katero potrjuje, da se tekmovanja udeležuje na svojo odgovornost, ne bo mogel tekmovati. Udeleženci tekmujejo na svojo odgovornost.

3. ORGANIZACIJA IN IZVEDBA

Organizator strelskega tekmovanja je Slovenska vojska.

Tekmovanje poteka na treh ravneh.

Prva raven tekmovanje se organizira in izvede na osmih območjih na celotnem območju Republike Slovenije in sicer na območju Ljubljane, Maribora, Murske Sobote, Novega mesta, Celja, Kranja, Postojne in Nove Gorice (glej točko 5).  Letošnje tekmovanje prve ravni traja med 9. marcem in 13. aprilom 2019.

Druga raven tekmovanja se organizira in izvede na območjih Vzhod in Zahod (glej točko 12).  Na drugo raven strelskega tekmovanja se uvrsti prvih pet ekip s posameznega območja s prve ravni tekmovanja. Tekmovalna območja se združijo v območji Vzhod in Zahod. Tekmovanje na drugi ravni se predvidoma izvede:

 • Za območje VZHOD dne 13. 4. 2019 na strelišču MAČKOVCI (Murska Sobota).
 • Za območje ZAHOD dne 11. 5. 2019 na strelišču CRNGROB (bližina Škofje Loke).

Druga raven se odvija od konca prve ravni do 14. maja, v duhu praznovanja in počastitve Dneva Slovenske vojske (15.maj).

Tretja raven oziroma finalno tekmovanje se organizira in izvede za območje  celotne Republike Slovenije. Na tretjo raven strelskega tekmovanja se uvrsti prvih pet ekip z območij Vzhod in Zahod. Na tretji ravni se tekmovanje izvede za vso državo, letos na območju Vzhod.

Tekmovanje na finalni tretji ravni se izvede predvidoma v počastitev dneva suverenosti Republike Slovenije (25. oktober).

Letos je finalno tekmovanje načrtovano 12. oktobra na strelišču MAČKOVCI (Murska Sobota).

Razglasitev rezultatov ter podelitev priznanj se izvede na strelišču po koncu tekmovanja ali pa na slavnostnem dogodku katerega prireja Slovenska vojska.

Datumi in časi začetka tekmovanj so navedeni v točki 6.

Slovenska vojska poskrbi za varnost, logistično podporo in osebje za izvedbo tekmovanja. Na tekmovanju se upoštevajo pravila in programi, ki veljajo za tovrstno streljanje.   

4. NAGRADE

Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj za posamezne tekme bosta po tekmovanju opravljeni na strelišču ali na slavnostnih prireditvah SV kot so dnevi odprtih vojašnic, počastitev Dneva Slovenske Vojske ali dneva suverenosti Republike Slovenije. Odločitev je v pristojnosti organizatorja tekmovanja.

Prve tri ekipe prejmejo pokale, najboljši trije posamezniki pa medalje. Pokale in medalje tekmovalci prejmejo v trajno last.

5. OBMOČJA STRELJANJA IN STRELIŠČA

Strelska tekmovanja prve ravni bodo potekala na osmih območjih. Ta so: Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Celje, Kranj, Postojna in Nova Gorica (območja streljanja z vojaško puško, glej točko 12). Strelišča, na katerih bodo potekala tekmovanja, so:

 • Crngrob (V 14.316981o, S 46.197671o),
 • Mačkovci (V 16.173270o, S 46.788805o),
 • Pečovnik (V 15.275439o, S 46.211080o),
 • Mlake (V 13.966814o, S 45.814347o) in
 • Izem, Radna pri Boštanju (V 15.286160o, S 46.001931o).

 K območju streljanja:

 • Vzhod spadajo območja Maribor, Murska Sobota, Novo mesto in Celje,
 • Zahod spadajo območja streljanja Ljubljana, Kranj, Postojna in Nova Gorica.
   

6. PRIJAVA NA TEKMOVANJE

Podatke o tekmovanjih za posamezna območja streljanja, o datumih streljanja, času streljanja, prijavnicah za tekmovanje in naslovih organizacij oziroma zvez, ki sprejemajo prijave za tekmovanje, najdete na spodnjih povezavah:

 Območje KRANJ

 Območje LJUBLJANA

 Območje POSTOJNA

 Območje NOVA GORICA

 Območje CELJE


 Območje MARIBOR

 Območje MURSKA SOBOTA

 Območje NOVO MESTO

 • Prijavnico najdete na tej povezavi: PRIJAVNICA POSAMEZNIKA
 • V primeru, da imate že oblikovano ekipo NI potrebno izpolnjevati PRIJAVNICE POSAMEZNIKA, ampak samo v celoti izpolnjeno PRIJAVNICO ZA TEKMOVANJE EKIPE in jo posredovati organizacijam oziroma zvezam, ki zbirajo prijave po posameznih območjih .

Prijava poteka po območjih bivanja. Osebe, ki imajo stalno prebivališče v določeni občini na območju streljanja lahko izvajajo streljanje samo na tem območju.

Izpolnjeno prijavnico za posameznika oziroma strelsko ekipo pošljete na elektronski naslov organizacij oziroma zvez, ki zbirajo prijave po posameznih območjih streljanja.

Organizacije oziroma zveze na osnovi prijav posameznikov za tekmovanje tvorijo strelske ekipe. Strelske ekipe organizacije oziroma zveze prijavijo organizatorju tekmovanja.

Prijave za tekmovanja potekajo do zadnjega ponedeljka do 12. ure v tednu izvedbe tekmovanja. Tekmovanja so predvidoma ob sobotah, razen na strelišču Pečovnik.

Nepravilne in nepopolne prijave ter prijave, ki bodo poslane po roku, ne bodo upoštevane.

7. VRSTA STRELJANJA

 Vojaška polavtomatska puška – PAP M 59/66A1 (kaliber 7,62 x 39 mm):

 • položaj in razdalja: leže z naslonom, precizno na razdalji 100 m,
 • strelivo: 15 nabojev (pet preizkusnih nabojev in 10 nabojev za oceno),
 • čas streljanja: pet minut za preizkusne strele in 10 minut za strele v ocenjevalno tarčo,
 • tarča: 50 x 50 cm (R50) s črnim območjem krogov od številke 7 do 10 = 200 mm.

8. OPREMA in OROŽJE

Oprema:

 • zagotovljeno bo načelo pravičnega in enakovrednega tekmovanja, pri katerem noben tekmovalec zaradi opreme ne more pridobiti prednosti pred drugimi;
 • za strelce je priporočljivo civilno športno oblačilo, ki najmanj ovira pri streljanju v ležečem položaju;
 • nošnja nezavezane obutve je zaradi varnosti prepovedana; primernost civilnega športnega oblačila presodi tekmovalna žirija;
 • zaščita sluha je obvezna; ušesne čepke priskrbi organizator; glušnike si lahko priskrbi strelec;
 • zaščitna očala so priporočljiva, niso pa obvezna; očala si lahko priskrbi strelec;
 • dodatna oprema strelca, kot so daljnogled, senčila za prekrivanje očesa, strelska očala, rokavice, strelski ali taktični jopič, je prepovedana.

Orožje:

 • enakega tipa na vseh strelskih mestih (vojaška polavtomatska puška – M59/66A1);
 • standardna oprema brez dodatkov oziroma predelav;
 • mora biti ves čas tekmovanja na strelskih mestih, tekmovalci ga ne prenašajo;
 • nadzor nad orožjem opravlja vodja, odgovoren za delo na strelski liniji;
 • organizator zagotavlja nastreljeno orožje in strelivo za streljanje in delo na delovnih točkah, na katerih se izvajajo priprave za streljanje. 

9. TEKMOVALNA ŽIRIJA, SODNIKI IN VODJA STRELJANJA

Tekmovanja potekajo pod nadzorom tekmovalne žirije, ki deluje kot svetovalna in nadzorna služba.

Glavne naloge žirije:

 • Zagotavlja spoštovanje pravil med tekmovanjem ter poskrbi za pregled strelišča, orožja in tarč.
 • Odloča o kaznih posameznikom, ki kršijo tekmovalna pravila oziroma s svojim vedenjem odstopajo od pravil športnega vedenja.
 • Preverja delo organov na strelišču in delo na delovnih točkah.
 • Sprejema pritožbe in se nanje odziva.
 • Odločitve žirije o vrednosti in številu strelov v tarčo so dokončne.

Sodniki so lahko zunanji sodelavci ali pripadniki Slovenske vojske. Njihove naloge so seštevanje zadetkov po pravilih Strelske zveze Slovenije. Sodniki in ocenjevalci tarč so odgovorni za določanje števila strelov in njihovo vrednost.

Boljša ekipa je tista, ki ima boljši seštevek.

Vodja streljanja je neposredno odgovoren za varno delovanje in streljanje na ognjeni liniji. Ima pravico in dolžnost prekiniti in odstraniti neposlušnega tekmovalca, ki je nevaren sebi in okolici.

10.  OMEJITVE PRI TEKMOVALCIH

Tekmovanja se ne morejo udeležiti:

 • ekipe, ki nimajo člana s starostnim pogojem za zaposlitev profesionalnega vojaka v Slovenski vojski (leto rojstva 1992 ali mlajši do dopolnjene polnoletnosti);
 • osebe, mlajše od 18 let;
 • osebe, za katere obstaja sum, da so pod vplivom alkohola in drugih omamnih substanc;
 • osebe, ki ne opravijo preverjanja o pravilnem in varnem ravnanju z orožjem;
 • osebe, ki ne podpišejo izjave, da se streljanja udeležujejo na svojo odgovornost;
 • osebe, ki niso člani ekipe;
 • osebe, ki nimajo stalnega bivališča na območju streljanja.

11.  REZULTATI

Rezultati strelskih tekmovanj bodo objavljeni po izvedenem strelskem tekmovanju.

Rezultati prve ravni strelskega tekmovanja:

 Območje KRANJ / rezultati prve ravni 13. 4. 2019

 Območje LJUBLJANA / rezultati prve ravni 23. 3. 2019

 Območje POSTOJNA / rezultati prve ravni 6. 4. 2019

 Območje NOVA GORICA / rezultati prve ravni 9. 3. 2019

 Območje CELJE 15. 3. 2019


 Območje MARIBOR 30. 3. 2019

 Območje MURSKA SOBOTA 23. 3. 2019

 Območje NOVO MESTO 30. 3. 2019


Rezultati druge ravni strelskega tekmovanja

> REZULTATI II. RAVNI TEKMOVANJA - ZAHOD 11. 5. 2019

> REZULTATI II. RAVNI TEKMOVANJA - VZHOD 13. 4. 2019, Mačkovci


Rezultati tretje ravni strelskega tekmovanja

> REZULTATI III. RAVNI TEKMOVANJA  12. 10. 2019