Domov > 

  Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Tekmovanje v streljanju z vojaško polavtomatsko puško M 59/66A1 7,62 mm

ZARADI KORONA VIRUSA IN UKREPOV, KI SMO JIH SPREJELI V SLOVENSKI VOJSKI, V LETOŠNJEM LETU TEKMOVANJA NE BOMO IZVEDLI.

Predvidevamo, da bomo s tekmovanjem nadaljevali v letu 2021.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

 

RAZPIS ZA STRELSKO TEKMOVANJE Z VOJAŠKO POLAVTOMATSKO PUŠKO M 59/66A1 7,62 mm ZA ORGANIZACIJE, DRUŠTVA S STATUSOM DELOVANJA NA PODROČJU OBRAMBE, VETERANSTVA IN DOMOLJUBJA TER PREKO NJIH POLNOLETNE DRŽAVLJANE REPUBLIKE SLOVENIJE 2020

1.  O STRELSKEM TEKMOVANJU

Slovenska vojska se ob temeljnem poslanstvu in nalogah aktivno vključuje tudi v civilno okolje s sodelovanjem s civilnimi organizacijami, zvezami in društvi, ki delujejo v javnem interesu, pri čemer si nenehno prizadeva, da z dodatnimi aktivnostmi ohranja in krepi obrambno kulturo in domovinsko zavest državljank in državljanov. V lanskem letu je Slovenska vojska skupaj z organizacijami in društvi, s katerimi ima sklenjene pogodbe o sodelovanju, spremenila pravila sestave strelskih ekip ter namesto puške repetirke M-48 ponudila polavtomatsko puško M 59/66A1 kalibra 7,62mm. Cilj strelskega tekmovanja je povabiti in predstaviti eno izmed najpomembnejših individualnih veščin mladim državljankam in državljanom, ki izpolnjujejo starostni pogoj za poklic profesionalnega vojaka v službi domovine. 

2. PRAVICA DO NASTOPA

Pravico do nastopa na tekmovanju imajo polnoletne državljanke in državljani Republike Slovenije. Tekmovanja bodo ekipna. Ekipo sestavljajo trije člani, ne glede na spol.

EN ČLAN EKIPE MORA IZPOLNJEVATI STAROSTNI POGOJ ZA ZAPOSLITEV V SLOVENSKI VOJSKI. To pomeni da je rojen v letu 1993 ali mlajši do polnoletnosti. 

Pred tekmovanjem bodo udeleženci na strelišču usposobljeni za uporabo orožja in o načinu izvedbe streljanja ter nato tudi preverjeni. Če prijavljeni strelec ne izpolni vseh predpisanih pogojev pri preverjanju ali ne podpiše izjave, s katero potrjuje, da se tekmovanja udeležuje na svojo odgovornost, ne bo mogel tekmovati. Udeleženci tekmujejo na svojo odgovornost.

3. ORGANIZACIJA IN IZVEDBA

Organizator strelskega tekmovanja je Slovenska vojska.

Tekmovanje poteka na treh ravneh.

Prva raven tekmovanja se organizira in izvede na osmih območjih na celotnem območju Republike Slovenije in sicer na območju Ljubljane, Maribora, Murske Sobote, Novega mesta, Celja, Kranja, Postojne in Nove Gorice (glej točko 5).  Letošnje tekmovanje prve ravni traja med 14. marcem in 16. majem 2020.

Datumi tekmovanja I. raven (več podatkov na povezavi v točki 6):

 • MAČKOVCI - območje Maribor: 28. 3. 2020 (rezervni termin 4. 4. 2020),
 • PEČOVNIK - območje Celje: 20. 3. 2020 (rezervni termin 19. 3. 2020 - če bo prijavljeno veliko ekip dodatno),
 • RADNA - območje Novo mesto: 26. 3. 2020 (rezervni termin 2. 4. 2020),
 • MAČKOVCI - območje Murska Sobota: 14. 3. 2020,
 • MLAKE - območje Nova Gorica: 21. 3. 2020, CRNGROB - območje Ljubljana: 28. 3. 2020, območje Kranj: 18. 4. 2020,
 • BLOŠKA POLICA - območje Postojna: 4. 4. 2020.

Druga raven tekmovanja se organizira in izvede na območjih Vzhod in Zahod (glej točko 12).  Na drugo raven strelskega tekmovanja se uvrsti prvih pet ekip s posameznega območja s prve ravni tekmovanja. 72. BR izvede drugo raven tekmovanja z petimi najboljšimi ekipami iz prve ravni tekmovanja z območja Maribora, Murske Sobote, Celja in Novega mesta - območje VZHOD. 1. BR organizira drugo raven tekmovanja s petimi najboljšimi ekipami prve ravni z območja Ljubljane, Postojne, Nove Gorice in Kranja - območje ZAHOD.

Tekmovanje na drugi ravni se predvidoma izvede:

 • Za območje VZHOD dne 28. 4. 2020 na strelišču RADNA (Novo mesto), rezervni termin 7. 5. 2020.
 • Za območje ZAHOD dne 16. 5. 2020 na strelišču CRNGROB (bližina Škofje Loke).

Druga raven se odvija od konca prve ravni do 16. maja, v duhu praznovanja in počastitve Dneva Slovenske vojske.

Tretja raven oziroma finalno tekmovanje se organizira in izvede za območje  celotne Republike Slovenije. Na tretjo raven strelskega tekmovanja se uvrsti po prvih pet ekip z območij Vzhod in Zahod. Organizacija tretje ravni je v pristojnosti 72. BR.

Tekmovanje se odvija v spomin na odhod zadnjega vojaka JLA iz Slovenije (26. Oktober).

Letos je finalno tekmovanje načrtovano 17. oktobra na strelišču MAČKOVCI (Murska Sobota), rezervni termin 27. 10. 2020.

Datumi in ure tekmovanj so navedeni v točki 6.

Slovenska vojska poskrbi za varnost, logistično podporo in osebje za izvedbo tekmovanja.

Na tekmovanju se upoštevajo pravila in programi, ki veljajo za tovrstno streljanje.     

4. NAGRADE

Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj za posamezne tekme bosta po tekmovanju opravljeni na strelišču ali na slavnostnih prireditvah SV. Odločitev je v pristojnosti organizatorja tekmovanja.

Prve tri ekipe prejmejo pokale, najboljši trije posamezniki pa medalje. Pokale in medalje tekmovalci prejmejo v trajno last.

5. OBMOČJA STRELJANJA IN STRELIŠČA

Strelska tekmovanja prve ravni bodo potekala na osmih območjih. Ta so: Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Celje, Kranj, Postojna in Nova Gorica (območja streljanja z vojaško puško, glej točko 12). Strelišča, na katerih bodo potekala tekmovanja, so:

 • CRNGROB (V 14.316981o, S 46.197671o),
 • MAČKOVCI (V 16.173270o, S 46.788805o),
 • MAČKOVEC (V 14.051338o, S 46.210538o),
 • PEČOVNIK (V 15.275439o, S 46.211080o),
 • MLAKE (V 13.966814o, S 45.814347o)
 • RADNA pri Boštanju, Izem (V 15.286160o, S 46.001931o) in
 • BLOŠKA POLICA (V 14.29129o, S 45.453013o).

 K območju streljanja:

 • Vzhod spadajo območja Maribor, Murska Sobota, Novo mesto in Celje,
 • Zahod spadajo območja streljanja Ljubljana, Kranj, Postojna in Nova Gorica.
   

6. PRIJAVA NA TEKMOVANJE

Podatke o tekmovanjih za posamezna območja streljanja, o datumih streljanja, času streljanja, prijavnicah za tekmovanje in naslovih organizacij oziroma zvez, ki sprejemajo prijave za tekmovanje, najdete na spodnjih povezavah:

 Območje KRANJ

 Območje LJUBLJANA

 Območje POSTOJNA

 Območje NOVA GORICA

 Območje CELJE


 Območje MARIBOR

 Območje MURSKA SOBOTA

 Območje NOVO MESTO

 • Prijavnico najdete na tej povezavi: PRIJAVNICA POSAMEZNIKA
 • V primeru, da imate že oblikovano ekipo NI potrebno izpolnjevati PRIJAVNICE POSAMEZNIKA, ampak samo v celoti izpolnjeno PRIJAVNICO ZA TEKMOVANJE EKIPE in jo posredovati organizacijam oziroma zvezam, ki zbirajo prijave po posameznih območjih.

Prijava poteka po območjih bivanja. Osebe, ki imajo stalno prebivališče v določeni občini na območju streljanja lahko izvajajo streljanje samo na tem območju.

Izpolnjeno prijavnico za posameznika oziroma strelsko ekipo pošljete na elektronski naslov organizacij oziroma zvez, ki zbirajo prijave po posameznih območjih streljanja.

Organizacije oziroma zveze na osnovi prijav posameznikov za tekmovanje tvorijo strelske ekipe. Strelske ekipe organizacije oziroma zveze prijavijo organizatorju tekmovanja.

Prijave za tekmovanja potekajo do zadnjega ponedeljka do 12. ure v tednu izvedbe tekmovanja. Tekmovanja so predvidoma ob sobotah, razen na strelišču Pečovnik.

Nepravilne in nepopolne prijave ter prijave, ki bodo poslane po roku, ne bodo upoštevane.

7. VRSTA STRELJANJA

 Vojaška polavtomatska puška – PAP M 59/66A1 (kaliber 7,62 x 39 mm):

 • položaj in razdalja: leže z naslonom, precizno na razdalji 100 m,
 • strelivo: 15 nabojev (pet preizkusnih nabojev in 10 nabojev za oceno),
 • čas streljanja: pet minut za preizkusne strele in 10 minut za strele v ocenjevalno tarčo,
 • tarča: 50 x 50 cm (R50) s črnim območjem krogov od številke 7 do 10 = 200 mm.

8. OPREMA in OROŽJE

Oprema:

 • zagotovljeno bo načelo pravičnega in enakovrednega tekmovanja, pri katerem noben tekmovalec zaradi opreme ne more pridobiti prednosti pred drugimi;
 • za strelce je priporočljivo civilno športno oblačilo, ki najmanj ovira pri streljanju v ležečem položaju;
 • nošnja nezavezane obutve je zaradi varnosti prepovedana; primernost civilnega športnega oblačila presodi tekmovalna žirija;
 • zaščita sluha je obvezna; ušesne čepke priskrbi organizator; glušnike si lahko priskrbi strelec;
 • zaščitna očala so priporočljiva, niso pa obvezna; očala si lahko priskrbi strelec;
 • dodatna oprema strelca, kot so daljnogled, senčila za prekrivanje očesa, strelska očala, rokavice, strelski ali taktični jopič, je prepovedana.

Orožje:

 • enakega tipa na vseh strelskih mestih (vojaška polavtomatska puška – M59/66A1);
 • standardna oprema brez dodatkov oziroma predelav;
 • mora biti ves čas tekmovanja na strelskih mestih, tekmovalci ga ne prenašajo;
 • nadzor nad orožjem opravlja vodja, odgovoren za delo na strelski liniji;
 • organizator zagotavlja nastreljeno orožje in strelivo za streljanje in delo na delovnih točkah, na katerih se izvajajo priprave za streljanje. 

9. TEKMOVALNA ŽIRIJA, SODNIKI IN VODJA STRELJANJA

Tekmovanja potekajo pod nadzorom tekmovalne žirije, ki deluje kot svetovalna in nadzorna služba.

Glavne naloge žirije:

 • Zagotavlja spoštovanje pravil med tekmovanjem ter poskrbi za pregled strelišča, orožja in tarč.
 • Odloča o kaznih posameznikom, ki kršijo tekmovalna pravila oziroma s svojim vedenjem odstopajo od pravil športnega vedenja.
 • Preverja delo organov na strelišču in delo na delovnih točkah.
 • Sprejema pritožbe in se nanje odziva.
 • Odločitve žirije o vrednosti in številu strelov v tarčo so dokončne.

Sodniki so lahko zunanji sodelavci ali pripadniki Slovenske vojske. Njihove naloge so seštevanje zadetkov po pravilih Strelske zveze Slovenije. Sodniki in ocenjevalci tarč so odgovorni za določanje števila strelov in njihovo vrednost.

Boljša ekipa je tista, ki ima boljši seštevek.

Vodja streljanja je neposredno odgovoren za varno delovanje in streljanje na ognjeni liniji. Ima pravico in dolžnost prekiniti in odstraniti neposlušnega tekmovalca, ki je nevaren sebi in okolici.

10.  OMEJITVE PRI TEKMOVALCIH

Tekmovanja se ne morejo udeležiti:

 • ekipe, ki nimajo člana s starostnim pogojem za zaposlitev profesionalnega vojaka v Slovenski vojski (leto rojstva 1993 ali mlajši do dopolnjene polnoletnosti);
 • osebe mlajše od 18 let;
 • osebe za katere obstaja sum, da so pod vplivom alkohola in drugih omamnih substanc;
 • osebe, ki ne opravijo preverjanja o pravilnem in varnem ravnanju z orožjem;
 • osebe, ki ne podpišejo izjave, da se streljanja udeležujejo na svojo odgovornost;
 • osebe, ki niso člani ekipe;
 • osebe, ki nimajo stalnega bivališča na območju streljanja.

11.  REZULTATI

Rezultati strelskih tekmovanj bodo objavljeni po izvedenem strelskem tekmovanju.