Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Domicili Slovenske vojske

Slovenska vojska preoblikovanju sledi na vseh področjih delovanja, tako vsestransko in celovito ureja tudi sodelovanje s civilnim okoljem. Sodelovanje s civilnimi organizacijami in društvi (civilno-vojaško sodelovanje – CVS) je tako uskladila tudi z doktrinarnimi izhodišči in standardi zavezništva.

 

S ciljem vzpostavitve in vzdrževanja takšnih civilno-vojaških razmerij, ki čim bolj podpirajo uresničevanje poslanstva Slovenske vojske in hkrati zadovoljijo želje in potrebe civilnega okolja, ter za čim bolj načrtno, usmerjeno, dobro usklajeno in vodeno sodelovanje Slovenske vojske s civilnim okoljem, ima Slovenska vojska delovanje na tem področju organizirano z jasno prostorsko razmejitvijo pristojnosti na območju delovanja oziroma v lokalnem okolju, v katerem posamezna enota deluje. Pristojnost za načrtovanje, organiziranje in izvajanje sodelovanja z lokalnim civilnim okoljem je dodeljena posameznim enotam, ki so s tem dobile svojo domicilno pristojnost.