Aktivnosti na vadiščih Slovenske vojske

Aktualni načrti uporabe osrednjega vadišča Postojna, drugih vadišč in strelišč Slovenske vojske,  cenik uporabe vojaških vadišč, načrt zapor zračnega prostora nad osrednjim vadiščem ter načrt letenja PC-6 za treninge padalcev

OSREDNJE VADIŠČE SLOVENSKE VOJSKE POSTOJNA

Za prikaz informacij o dnevnih aktivnostih na Počku izberite dan in uro v koledarju.

  • Mesečni načrt zapor zračnega prostora nad OSVAD Postojna junij 2018 (pdf); morebitne spremembe in uradne objave veljavnih zapor na spletni strani KZPS d. o. o. www.sloveniacontrol.si

V mesecu juliju in avgustu niso načrtovane zapore zračnega prostora nad vadiščem Poček.

DRUGA VADIŠČA IN STRELIŠČA SV

CENIK

> CENIK UPORABE VOJAŠKIH VADIŠČ, 15. 7. 2013

 

NAČRT LETENJA PC-6 ZA TRENINGE PADALCEV