Aktivnosti na vadiščih Slovenske vojske

Aktualni načrti uporabe osrednjega vadišča Postojna, drugih vadišč in strelišč Slovenske vojske,  cenik uporabe vojaških vadišč, načrt zapor zračnega prostora nad osrednjim vadiščem ter načrt letenja PC-6 za treninge padalcev

OSREDNJE VADIŠČE SLOVENSKE VOJSKE POSTOJNA

Za prikaz informacij o dnevnih aktivnostih na Počku izberite dan in uro v koledarju.

DRUGA VADIŠČA IN STRELIŠČA SV

CENIKI

> CENIK UPORABE VOJAŠKIH STRELIŠČ SLOVENSKE VOJSKE ZA ZUNANJE UPORABNIKE, 27. 6. 2016

> CENIK UPORABE VOJAŠKIH VADIŠČ, 15. 7. 2013


NAČRT LETENJA PC-6 ZA TRENINGE PADALCEV